Kun. Saulius Bužauskas

Kur galiu sutikti Dievą
Kun. Saulius Bužauskas - Bernardinai.TV

Gal kartais pavydime apaštalams ir jų amžininkams, kurie savo akmis matė Jėzų. O mes, eiliniai šių dienų žmonės, tikintys, kad Jis gyvas ir mums artimas, kur galime jį sutikti?

Vaizdo homilija. Kasdienis budrumas17
Kun. Saulius Bužauskas - Bernardinai.TV

Sulaukus gamtos rudens yra gera pagalvoti ir apie savo gyvenimo rudenį. Kokius vaisius ir kam būsime subrandinę? Ar vien sau? Ar būsime sutikę vynuogyno šeimininką?

Vaizdo homilija. Atrasti savo kalną2
Kun. Saulius Bužauskas - Bernardinai.TV

Evangelija kviečia būti su Jėzumi, ilsėtis kartu su Juo, ilgėtis tikros ramybės ir Dievo spindesio, kuriam esame sukurti.

Vaizdo homilija. Vienas kūnas, nes viena dvasia1
Kun. Saulius Bužauskas - Bernardinai.TV

Dievas, teikiantis savo dvasią, savo gyvybę, suteikia šiam šeimos kūnui gyvybę. Ją palaiko ir šeimos narių tarpusavio palaikymas, užtarimas, atramos Dieve ieškojimas.

Vaizdo homilija. Paradoksali šlovė1

Keista ta Dievo šlovė – mirtis ant kryžiaus patraukia visus. 
Kodėl? Kodėl Dievas pasirinko tokį būdą atskleisti savo šlovę?