Kun. Vladimiras Solovej

Šventumas pasiekiamas per meilę

Šventumas arba tobulumas žmogui yra prieinamas ne kaip būklė, bet kaip procesas.

Vaizdo homilija. „Jus aš draugais vadinu“
Kun. Vladimiras Solovej - Bernardinai.TV

Kas slypi žodžiuose: aš tave myliu, esi man brangus, negaliu be tavęs gyventi?

Vaizdo homilija. Du sūnūs22
Kun. Vladimiras Solovej - Bernardinai.TV

Žvelgiant į šį palyginimą šiandien Bažnyčioje galima išskirti dvi sau priešingas apaštalavimo tendencijas.

Švč. Trejybės sekmadienio homilija. Dievo šventė6
Kun. Vladimiras Solovej - Bernardinai.TV

Vienas teologas provokuodamas klausė, kas praktiškai pasikeistų mūsų tikėjime atšaukus trejybės dogmą? Ar tikrai ši tikėjimo tiesa – vien tam, kad apsunkintų krikščionio gyvenimą?

Sekmadienio homilija. Krikščionio tapatybė135
Kun. Vladimiras Solovej - Bernardinai.TV

Kai padarome nors menkiausią gerą darbą, tikimės atlygio – bent šypsenos žmogaus, kuriam nurodėme kelią, sako kun. Vladimiras Solovej. Šio sekmadienio Evangelija kviečia peržengti šį natūralų, instinktyvų polinkį. Ar Jėzaus kvietimas - realus?

Vaizdo homilija. Skiriamasis ženklas1
Kun. Vladimiras Solovej - Bernardinai.TV

Šiuo Jėzaus žodžius galėtume pavadinti Jėzaus testamentu.

Apie tikrą ir tariamą gailestingumą4

Šių jubiliejinių metų laikrodžio rodyklės, vaizdžiai tariant, yra sustabdytos ties trečia valanda – gailestingumo valanda.

Vaizdo homilija. Kas yra didžiausias?
Kun. Vladimiras Solovej - Bernardinai.TV

Apie ką mes kalbėjomės savo savaitės kelyje: apie ką ginčijomės tarp savo šeimos narių, savo darbovietėse, su savo viršininku, vyru ar žmona?

Vaizdo homilija. Sukurtas žvelgiant į veidrodį
Kun. Vladimiras Solovej - Bernardinai.TV

Kartais juokaujant sakoma, kad Dievas sukūrė žmogų, žiūrėdamas į veidrodį. Išties žmogus yra Dievo – vieno trijuose asmenyse – atspindys. Žvelgdami į žmogaus pašaukimą bendrystei, meilei, šeimai galime geriausiai suprasti Trejybės slėpinį.

Kaip skaityti ir apmąstyti Šv.Raštą: Konsekracija prie šulinio (Jn 4, 4–42)

Šį susitikimą galima pavadinti nepatogiu visomis prasmėmis – tiek aplinkos, tiek asmenų. Ir vis dėlto būtent schizmatikų krašte Jėzus radikaliai pakeičia šventyklos sampratą, o savo misijos slėpinį atveria lengvo elgesio būdo moteriai.