Kun. Vytautas Brilius

Jn 8, 1–11 „Kas iš jūsų be nuodėmės, tegu pirmas sviedžia į ją akmenį“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Jn 8, 1–11
„Kas iš jūsų be nuodėmės, tegu pirmas sviedžia į ją akmenį“

Jn 1, 29–34 „Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes!“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Jn 1, 29–34
„Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes!“

Mk 2, 13–17 „Aš atėjau ne teisiųjų šaukti, o nusidėjėlių“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 2, 13–17
„Aš atėjau ne teisiųjų šaukti, o nusidėjėlių“

Mk 2, 1–12 „Kad žinotumėte Žmogaus Sūnų turint galią atleisti žemėje nuodėmes“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 2, 1–12
„Kad žinotumėte Žmogaus Sūnų turint galią atleisti žemėje nuodėmes“

Mk 1, 40–45 „Raupsai pranyko, ir jis tapo švarus“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 1, 40–45
„Raupsai pranyko, ir jis tapo švarus“

Mk 1, 29–39 „Jis pagydė daugelį sergančių įvairiomis ligomis“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 1, 29–39
„Jis pagydė daugelį sergančių įvairiomis ligomis“

Mk 1, 21–28 „Jis mokė kaip turintis galią“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 1, 21–28
„Jis mokė kaip turintis galią“

Mk 1, 14–20 „Atsiverskite ir tikėkite Evangelija“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mk 1, 14–20
„Atsiverskite ir tikėkite Evangelija“

Lk 17, 11–19 „Niekas nepanorėjo sugrįžti ir atiduoti Dievui garbę, kaip tik šitas svetimtautis!“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 17, 11–19
„Niekas nepanorėjo sugrįžti ir atiduoti Dievui garbę, kaip tik šitas svetimtautis!“

Lk 11, 27–28 „Palaimintos įsčios, kurios tave nešiojo. Dar labiau palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 11, 27–28
„Palaimintos įsčios, kurios tave nešiojo. Dar labiau palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio“

Lk 11, 15–26 „Jei aš išveju demonus Dievo pirštu, tai pas jus atėjo Dievo karalystė“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 11, 15–26
„Jei aš išveju demonus Dievo pirštu, tai pas jus atėjo Dievo karalystė“

Lk 11, 5–13 „Prašykite, ir jums bus duota“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalymo III savaitė

Lk 11, 5–13
„Prašykite, ir jums bus duota“

Lk 11, 1–4 „Viešpatie, išmokyk mus melstis“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 11, 1–4
„Viešpatie, išmokyk mus melstis“

Lk 10, 38–42 „Morta, pakvietė jį į svečius. Marija išsirinko geriausiąją dalį“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 10, 38–42
„Morta, pakvietė jį į svečius. Marija išsirinko geriausiąją dalį“

Lk 10, 25–37 „Kas gi mano artimas?“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 10, 25–37
„Kas gi mano artimas?“

Mt 13, 24–30 „Palikite abejus augti iki pjūčiai“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mt 13, 24–30
„Palikite abejus augti iki pjūčiai“

Mt 13, 18–23 „Tasai, kuris girdi ir supranta žodį, ir duoda derlių“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mt 13, 18–23
„Tasai, kuris girdi ir supranta žodį, ir duoda derlių“

Mt 20, 20–28 „Mano taurę jūs gersite“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 20, 20–28
„Mano taurę jūs gersite“

Mt 13, 1–9 „Davė šimteriopą grūdą“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mt 13, 1–9
„Davė šimteriopą grūdą“

Jn 15, 1–8 „Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 15, 1–8
„Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių“

Jn 20, 1–2. 11–18 „Moterie, ko verki? Ko ieškai?“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 20, 1–2. 11–18
„Moterie, ko verki? Ko ieškai?“

Jn 14, 7–14 „Kas yra matęs mane, yra matęs Tėvą!“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Jn 14, 7–14
„Kas yra matęs mane, yra matęs Tėvą!“

Jn 14, 1–6 „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Jn 14, 1–6
„Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“

Jn 13, 16–20 „Kas priima mano pasiuntinį, tas priima mane“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Jn 13, 16–20
„Kas priima mano pasiuntinį, tas priima mane“

Jn 12, 44–50 „Aš atėjau į pasaulį kaip šviesa“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Jn 12, 44–50
„Aš atėjau į pasaulį kaip šviesa“

Jn 15, 9–17 „Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jus išsirinkau“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 15, 9–17
„Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jus išsirinkau“

Jn 10, 1–10 „Aš – avių vartai“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Jn 10, 1–10
„Aš – avių vartai“

V GAVĖNIOS SEKMADIENIS Jn 8, 1–11 „Kas iš jūsų be nuodėmės, tegu pirmas sviedžia į ją akmenį“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

V GAVĖNIOS SEKMADIENIS - Maldos už seksualinės prievartos aukas diena
Psalmyno I savaitė

Jn 8, 1–11
„Kas iš jūsų be nuodėmės, tegu pirmas sviedžia į ją akmenį“

Sekmadienio homilija. Gyvenimo noriu, ne mirties
Kun. Vytautas Brilius - Bernardinai.TV

Jėzus išgelbsti myriop pasmerktosios gyvybę, ištardamas žodžius, į kuriuos teisiantieji nepanoro įsigilinti.

Lk 5, 27–32 „Aš atėjau šaukti į atgailą ne teisiųjų, bet nusidėjėlių“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 5, 27–32
„Aš atėjau šaukti į atgailą ne teisiųjų, bet nusidėjėlių“

Mt 6, 1–6. 16–18 „Tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

PELENŲ TREČIADIENIS (Pelenė)
Psalmyno IV savaitė

Mt 6, 1–6. 16–18
„Tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins“

Mk 10, 28–31 „Šiuo metu jūs gausite šimteriopai (kartu su persekiojimais) ir ateisiančiu laiku – amžinąjį gyvenimą“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mk 10, 28–31
„Šiuo metu jūs gausite šimteriopai (kartu su persekiojimais) ir ateisiančiu laiku – amžinąjį gyvenimą“

Jn 15, 9–17 „Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

ŠV. KAZIMIERAS, LIETUVOS GLOBĖJAS
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 15, 9–17
„Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau“

IV EILINIS SEKMADIENIS Lk 4, 21–30 „Jėzus, kaip ir Elijas bei Eliziejus, siunčiamas ne tik pas žydus"
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

IV EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno IV savaitė

Lk 4, 21–30
„Jėzus, kaip ir Elijas bei Eliziejus, siunčiamas ne tik pas žydus“

Sekmadienio homilija. Kartu su Dievu – meilės kūrėjai
Kun. Vytautas Brilius - Bernardinai.TV

Evangelistas pastebi, kad žmonės mielai klausėsi „malonių“ Jėzaus žodžių. Tačiau galiausiai nepajėgė atlaikyti Jo žvilgsnio. 

Lk 10, 1–9 „Pjūtis didžiulė, o darbininkų maža“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 10, 1–9
„Pjūtis didžiulė, o darbininkų maža“

Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis Mk 16, 15–18 „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mk 16, 15–18
„Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją“

Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis Mk 3, 7–12 „Netyrosios dvasios šaukdavo: „Tu Dievo Sūnus!“ Bet Jėzus griežtai jas drausdavo, kad jo negarsintų“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis
Psalmyno II savaitė

Mk 3, 7–12
„Netyrosios dvasios šaukdavo: „Tu Dievo Sūnus!“ Bet Jėzus griežtai jas drausdavo, kad jo negarsintų“

Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis Mk 3, 1–6 „Ar šeštadienį leistina gelbėti gyvybę ar žudyti?“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis
Psalmyno II savaitė

Mk 3, 1–6
„Ar šeštadienį leistina gelbėti gyvybę ar žudyti?“

Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis Mk 2, 23–28 „Šeštadienis padarytas žmogui, ne žmogus šeštadieniui“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis
Psalmyno II savaitė

Mk 2, 23–28
„Šeštadienis padarytas žmogui, ne žmogus šeštadieniui“

Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis Mk 2, 18–22 „Su jais yra jaunikis“
Kun. Vytautas Brilius - Evangelijos komentaras

Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis
Psalmyno II savaitė

Mk 2, 18–22
„Su jais yra jaunikis“

Sekmadienio homilija. Gyventi ne sau
Kun. Vytautas Brilius - Bernardinai.TV

Neretai taip ir nesiryžtame tokiam žingsniui. Išdrįstame tada, kai patikime, kad Dievas tikrai mus myli ir tikrai mokės mumis pasirūpinti.

Vaizdo homilija. Įveikti pasiaukojimo baimę
Kun. Vytautas Brilius - Bernardinai.TV

Jėzus atidavė save iki mirties. Kreipėsi į Tėvą pagalbos, laukdamas kančios, tačiau nebuvo iš jos išvaduotas. Jei būtų jos išvengęs, argi būtų mums toks reikšmingas šiandien?

Sekmadienio homilija. Kristaus ir mūsų gundymai20
Kun. Vytautas Brilius - Bernardinai.TV

Pirmasis gavėnios sekmadienis kalba apie ypatingą Jėzaus gyvenimo momentą – po pasninko dykumoje patirtus Velnio gundymus. Evangelijos puslapiai perduoda šį įvykį, nes jis aktualus ir mums – kiekvienam asmeniškai ir kaip Bažnyčiai.

Vaizdo homilija. Panašūs į Dievą11
Kun. Vytautas Brilius - Bernardinai.TV

Šios dienos Evangelijoje skaitome apie Jėzaus krikštą Jordane. Per krikštą mes gauname ne vien naują vardą, bet ir naują tapatybę.