Kun. Vytautas Sadauskas SJ

Mt 5, 13–16 „Jūs – pasaulio šviesa“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 5, 13–16
„Jūs – pasaulio šviesa“

Mk 6, 30–34 „Jie buvo tarsi avys be piemens“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mk 6, 30–34
„Jie buvo tarsi avys be piemens“

Mk 6, 14–29 „Jonas, kuriam nukirsdinau galvą, – tai jis prisikėlė!“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mk 6, 14–29
„Jonas, kuriam nukirsdinau galvą, – tai jis prisikėlė!“

Mk 6, 1–6 „Tik savo tėviškėje taip negerbiamas pranašas“

Psalmyno IV savaitė

Mk 6, 1–6
„Tik savo tėviškėje taip negerbiamas pranašas“

Mk 5, 21–43 „Mergaite, sakau tau, kelkis!“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mk 5, 21–43
„Mergaite, sakau tau, kelkis!“

Mk 5, 1–20 „Išeik, netyroji dvasia, iš žmogaus!“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mk 5, 1–20
„Išeik, netyroji dvasia, iš žmogaus!“

Lk 20, 27–38 „Dievas nėra mirusiųjų Dievas, bet gyvųjų“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Lk 20, 27–38
„Dievas nėra mirusiųjų Dievas, bet gyvųjų“

Jn 2, 13–22 „Jis kalbėjo apie savo kūno šventyklą“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 2, 13–22
„Jis kalbėjo apie savo kūno šventyklą“

Lk 16, 1–8 „Šio pasaulio vaikai apsukresni tarp panašių į save, negu šviesos vaikai“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 16, 1–8
„Šio pasaulio vaikai apsukresni tarp panašių į save, negu šviesos vaikai“

Lk 15, 1–10 „Danguje bus džiaugsmo dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 15, 1–10
„Danguje bus džiaugsmo dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio“

Lk 14, 25–33 „Kuris neatsižada visos savo nuosavybės, negali būti mano mokinys“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 14, 25–33
„Kuris neatsižada visos savo nuosavybės, negali būti mano mokinys“

Lk 14, 15–24 „Eik į kelius bei patvorius ir varu atvaryk, kad mano namai būtų pilni“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 14, 15–24
„Eik į kelius bei patvorius ir varu atvaryk, kad mano namai būtų pilni“

Lk 14, 12–14 „Nekviesk savo draugų, bet vargšų ir paliegėlių“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Lk 14, 12–14
„Nekviesk savo draugų, bet vargšų ir paliegėlių“

Jn 16, 23b–28 „Tėvas jus myli, nes jūs mane pamilote ir įtikėjote“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Jn 16, 23b–28
„Tėvas jus myli, nes jūs mane pamilote ir įtikėjote“

Jn 16, 16–20 „Jūs liūdėsite, bet jūsų liūdesys pavirs džiaugsmu“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Jn 16, 16–20
„Jūs liūdėsite, bet jūsų liūdesys pavirs džiaugsmu“

Jn 16, 12–15 „Tiesos Dvasia ves jus į tiesos pilnatvę“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Jn 16, 12–15
„Tiesos Dvasia ves jus į tiesos pilnatvę“

Jn 16, 5–11 „Jei neiškeliausiu, pas jus neateis Globėjas“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Jn 16, 5–11
„Jei neiškeliausiu, pas jus neateis Globėjas“

Jn 15, 26 – 16, 4a „Tiesos Dvasia liudys apie mane“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Jn 15, 26 – 16, 4a
„Tiesos Dvasia liudys apie mane“

Lk 15, 1–3. 11–32 „Tavo brolis buvo miręs ir vėl atgijo“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 15, 1–3. 11–32
„Tavo brolis buvo miręs ir vėl atgijo“

Mt 21, 33–43. 45–46 „Tai įpėdinis! Eime, užmuškime jį!“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 21, 33–43. 45–46
„Tai įpėdinis! Eime, užmuškime jį!“

Lk 16, 19–31 „Tu atsiėmei savo gėrybes, o Lozorius tik nelaimes. Todėl jis susilaukė paguodos, o tu kenti“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 16, 19–31
„Tu atsiėmei savo gėrybes, o Lozorius tik nelaimes. Todėl jis susilaukė paguodos, o tu kenti“

Mt 20, 17–28 „Jie pasmerks jį mirti“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 20, 17–28
„Jie pasmerks jį mirti“

Mt 1, 16. 18–21. 24a „Juozapas padarė, kaip Viešpaties angelo buvo įsakyta“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 1, 16. 18–21. 24a
„Juozapas padarė, kaip Viešpaties angelo buvo įsakyta“

Lk 6, 36–38 „Atleiskite, ir jums bus atleista“

Psalmyno II savaitė

Lk 6, 36–38
„Atleiskite, ir jums bus atleista“

Sekmadienio homilija. Kokią karalystę skelbiame?
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Bernardinai.TV

Nelabai žinome, ką reiškia turėti karalių, ar juo būti. Nėra lengva įsiskverbti į šiandienės – Kristaus karaliaus šventės – prasmę. 

Sekmadienio vaizdo homilija. Dvasia dovanoja viltį ir ateitį
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Bernardinai.TV

Kartą vieno garsaus rabino paklausė, ar jis negalėtų atskleisi Toros (žydų šventraščio) prasmės, stovėdamas ant vienos kojos.