Kun. Vytautas Sadauskas SJ

Sekmadienio homilija. Kokią karalystę skelbiame?
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Bernardinai.TV

Nelabai žinome, ką reiškia turėti karalių, ar juo būti. Nėra lengva įsiskverbti į šiandienės – Kristaus karaliaus šventės – prasmę. 

Sekmadienio vaizdo homilija. Dvasia dovanoja viltį ir ateitį
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Bernardinai.TV

Kartą vieno garsaus rabino paklausė, ar jis negalėtų atskleisi Toros (žydų šventraščio) prasmės, stovėdamas ant vienos kojos.