Kun. Vytautas Sadauskas SJ

Jn 16, 23b–28 „Tėvas jus myli, nes jūs mane pamilote ir įtikėjote“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Jn 16, 23b–28
„Tėvas jus myli, nes jūs mane pamilote ir įtikėjote“

Jn 16, 16–20 „Jūs liūdėsite, bet jūsų liūdesys pavirs džiaugsmu“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Jn 16, 16–20
„Jūs liūdėsite, bet jūsų liūdesys pavirs džiaugsmu“

Jn 16, 12–15 „Tiesos Dvasia ves jus į tiesos pilnatvę“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Jn 16, 12–15
„Tiesos Dvasia ves jus į tiesos pilnatvę“

Jn 16, 5–11 „Jei neiškeliausiu, pas jus neateis Globėjas“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Jn 16, 5–11
„Jei neiškeliausiu, pas jus neateis Globėjas“

Jn 15, 26 – 16, 4a „Tiesos Dvasia liudys apie mane“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Jn 15, 26 – 16, 4a
„Tiesos Dvasia liudys apie mane“

Lk 15, 1–3. 11–32 „Tavo brolis buvo miręs ir vėl atgijo“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 15, 1–3. 11–32
„Tavo brolis buvo miręs ir vėl atgijo“

Mt 21, 33–43. 45–46 „Tai įpėdinis! Eime, užmuškime jį!“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 21, 33–43. 45–46
„Tai įpėdinis! Eime, užmuškime jį!“

Lk 16, 19–31 „Tu atsiėmei savo gėrybes, o Lozorius tik nelaimes. Todėl jis susilaukė paguodos, o tu kenti“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 16, 19–31
„Tu atsiėmei savo gėrybes, o Lozorius tik nelaimes. Todėl jis susilaukė paguodos, o tu kenti“

Mt 20, 17–28 „Jie pasmerks jį mirti“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mt 20, 17–28
„Jie pasmerks jį mirti“

Mt 1, 16. 18–21. 24a „Juozapas padarė, kaip Viešpaties angelo buvo įsakyta“
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 1, 16. 18–21. 24a
„Juozapas padarė, kaip Viešpaties angelo buvo įsakyta“

Lk 6, 36–38 „Atleiskite, ir jums bus atleista“

Psalmyno II savaitė

Lk 6, 36–38
„Atleiskite, ir jums bus atleista“

Sekmadienio homilija. Kokią karalystę skelbiame?
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Bernardinai.TV

Nelabai žinome, ką reiškia turėti karalių, ar juo būti. Nėra lengva įsiskverbti į šiandienės – Kristaus karaliaus šventės – prasmę. 

Sekmadienio vaizdo homilija. Dvasia dovanoja viltį ir ateitį
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Bernardinai.TV

Kartą vieno garsaus rabino paklausė, ar jis negalėtų atskleisi Toros (žydų šventraščio) prasmės, stovėdamas ant vienos kojos.