Laura Laurušaitė

Konferencija mieste, kuriame užgimsta vėjas
Laura Laurušaitė - Naujasis Židinys-Aidai

Pastarojo meto mokslo politikos tendencijos ir pakilios mokslinės diskusijos šimtmečiui skirtose mokslinėse konferencijose – du gerokai konfliktuojantys naratyvai.

XX amžiaus latvių istorijos kardiograma
Laura Laurušaitė - Naujasis Židinys-Aidai

Man atrodo, latviai nėra praradę simbolinio mąstymo, užuot operavę žirgo dydžio argumentais, jie kuria istoriją neapčiuopiamais dydžiais – literatūrine tiesoieška.

Apie regioninę ir tarptautinę integraciją

Profesorių, Latvijos mokslų akademijos tikrąjį narį Benediktą Kalnačą kalbina Laura Laurušaitė. Benediktas Kalnačas (g. 1965) – autoritetinga latvių literatūros mokslo figūra, Baltijos dramos specialistas ir ilgametis Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bičiulis.