Laurynas Peluritis

Vertybės problema Alvydo Jokubaičio filosofijoje
Laurynas Peluritis - Naujasis Židinys-Aidai

Tariamas vertybinis neutralumas politinėje praktikoje ar mėginimas žaisti neutralų vertybių arbitrą virsta vertybiniu apsisprendimu prieš tam tikrus vertybių rinkinius.

Mūsų chaotiškų laikų „koučeris“
Laurynas Peluritis - Naujasis Židinys-Aidai

Kaip daug metų iki išgarsėjimo praktikavęs psichoterapeutas, Petersonas į visas problemas žiūri praktiškai.

Kolektyvinė atmintis ir mesianizmas kaip politinės problemos
Laurynas Peluritis - Naujasis Židinys-Aidai

Mesianizmas dabar vėl atgijo tiek radikalioje kairėje, tiek radikalioje dešinėje, sako amerikiečių politikos ir istorijos filosofas Jeffrey Andrew Barash. 

Filosofija prasideda nuo susitikimo su mokytoju
Laurynas Peluritis - Naujasis Židinys-Aidai

Kai vaikas supranta, kad gali įrodyti ir pats sau pakartoti Dievo buvimo įrodymą, tai labai stipri patirtis, teigia filosofinių knygų vaikams seriją sumanęs J. P. Monginas. 

Dvi laisvės sampratos ir valstybės problema15
Laurynas Peluritis - Naujasis Židinys-Aidai

Opozicija tarp laisvės ir valstybės – įtartina. Laurynas Peluritis svarsto apie vieną filosofo Isaiah Berlino paskaitą. 

Bolševikai ir ganytojo pareiga70
Laurynas Peluritis - Naujasis Židinys-Aidai

Apie palaimintojo Teofiliaus Matulionio susidūrimą su bolševikais ir kovą už tikinčiųjų teises Laurynas Peluritis kalbina istoriką Arūną Streikų.

Lietuva dykumoje4
Laurynas Peluritis - Mažoji studija

Dykuma. Manau, kad būtent per dykumos metaforą mes galime pažvelgti į Lietuvos padėti šią Kovo 11-ąją. Lietuva jau 27 metus nepriklausoma, tačiau neapleidžia jausmas, kad klaidžiojame dykumoje.

Lietuva pavojuje? Konstitucija, Sausio 13-oji ir Neužmirštuolė18

Lietuvos Konstitucija yra tas pamatas, kuris saugo, jungia ir saisto ne tik valstybines institucijas, tačiau ir apibrėžia visų Lietuvos piliečių laisves, teises ir pareigas. Tai yra tas bendrasis gėris, dėl kurio visuomenėje gali būti ne tik normalus sugyvenimas, tačiau ir aiškumas dėl mūsų valstybės tikslų.

Pergalė kalboje ir vaizduotėje6
Laurynas Peluritis - Naujasis Židinys-Aidai

Ką galime pasakyti apie Lietuvos Seimo rinkimus ir porinkiminį laikotarpį, žvelgdami į viešąją erdvę? Laimėjo ir iki šiol dominuoja tie, kurie sugebėjo sėkmingai primesti savo diskursą ir tikrovės suvokimą didesnei daliai visuomenės ir oponentų.

Leo Straussas – nuo klasikos iki modernybės
Laurynas Peluritis - Naujasis Židinys-Aidai

Kaip ir savaime akivaizdu, kad Leo Straussas – išskirtinė figūra XX a. Vakarų filosofijoje. Ir ne tik filosofijoje, – ypač pastebimas jo minties ir mokyklos poveikis Amerikos konservatyviajai minčiai ir politikai. 

Pilnutinė demokratija: kūrėjai, pamatinės idėjos, vertinimai

Rūpestis dėl politinės minties palikimo yra svarbus politinės tautos brandumo bruožas. Šio palikimo kritinė refleksija gali padėti naujai permąstyti dabartinę valstybės būklę, atrasti ir apmąstyti pertrūkius bei tęstinumą tarp senų, naujų ir galimų Lietuvos valstybės valdymo praktikų.

Politinės Lietuvos beieškant
Laurynas Peluritis - Naujasis Židinys-Aidai

Tai potencialiai daugelį mokslo žmonių papiktinsianti knyga. Akademiniam veikalui tai beveik savaime komplimentas. Skaitytojai bus papiktinti ne tik (ir ne tiek) tuo, kas joje rašoma, tačiau gerokai labiau tuo, kaip parašyta. 

Religija, terorizmas ir priešai: kur brėžti ribas4
Laurynas Peluritis - Naujasis Židinys-Aidai

Islamo valstybės teroristinės atakos pradėjo budinti Europą iš amžinosios taikos ir saugumo iliuzijų. Paaiškėjo, kad Europa negyvena po stikliniu gaubtu, kuris atkirstų ją nuo likusio pasaulio ir jo problemų.

Naujasis Židinys-Aidai: Kariuomenė ir laisvė
Laurynas Peluritis - Naujasis Židinys-Aidai

Kovo 11-ąją švenčiant mūsų valstybės atkūrimo dvidešimt penkerių metų jubiliejų nemažai džiaugtasi laisve, būgštauta dėl jos trapumo ir kalbėta daug visokių kilnių dalykų. Tačiau ar rimtai susimąstėme, kas vis dėlto yra laisvė ir šios mus džiuginančios gėrybės?

Tiesa, išimtis ir lygybė: tolerancijos galimumo problema
Laurynas Peluritis - Naujasis Židinys-Aidai

Nuo 1995 m. lapkričio 16 d. UNESCO iniciatyva pasaulyje minima Tolerancijos diena. Šie metai – ne išimtis taip pat ir pasauliniams švietimo reikalams neabejingoje Lietuvoje. Tik kas šitaip yra minima? Kas turi atsidurti mūsų dėmesio centre?