Leonidas Donskis

Kada tiesa pagaliau mus išlaisvins?

Ar galima dėl savo šalies nepriklausomybės atgavimo susidėti su bet kuo, net ir su pačiu Šėtonu, jei jis laikinai tavo pusėje?

Keletas žodžių apie sąžiningumą politikoje

Todėl man sąžiningas politikas – visų pirma atviras, kuklus, besitariantis, kitos nuomonės išklausantis ir jos siekiantis viešas žmogus. 

Czesławas Miłoszas: optimizmas, pesimizmas,pasaulinis blogis ir gimtoji Europa1

Vis lieka neatsakytas klausimas, kiek prasmingas manichėjizmas moderniajame pasaulyje. Netikėjimas tuo, kad Dievas yra visagalis ir kad jis yra meilė, galėjo būti itin sustiprintas XX a. po visų jo baisybių.

Jei aš Tave užmiršiu...25

Destruktyvios modernybės jėgos būtų neįmanomos be praeities užmiršimo, kuris yra esminis modernybės įkyraus įtikėjimo į ateitį aspektas.

Draugystė ir utopija: Thomas More’as, Erazmas Roterdamietis, Pieteris Gillisas ir Hansas Holbeinas Jaunesnysis

Tad ir utopinės minties genezė bei Europos politinio ir etinio jautrumo žemėlapis paženklinti laisvų individų draugystės – bendro humanistų pasišventimo tiesai, tradicijai, gyvenimo sanklodai, kūrybai ir savo moralinio charakterio išlaikymui.

Voltaire’o Kandidas, arba Optimizmas ir Lisabonos žemės drebėjimas: ar blogis ir Apvaizda egzistuoja?2

Voltaire’as sukilo prieš filosofinę optimizmo teoriją – tai buvo veikiau užmaskuotas maištas prieš krikščioniškąją optimizmo koncepciją. Kaip žinia, Voltaire’as Kandidą parašė kaip literatūrinę Leibnizo optimizmo teorijos parodiją.

Žaidžiame klasiką? Ar gyvename ja?
Leonidas Donskis - Miesto IQ

G. Varno spektaklis pakylėja žiūrovą iki tragedijos - dar daugiau, jis bloškia mus į mito erdvę. O mitas paaiškina pasaulį ir jo veikėjus su visa tragiška įvykių neišvengiamybe.

Tėvynė – ne vien sąvokos ir žodžiai, bet ir kasdienės praktikos bei gyvenimo formos1

Bet tėvynė – tai juk ne vien sąvokos, idėjos ir žodžiai. Ji yra kasdienės praktikos ir gyvenimo formos, kuriose arba dalyvauji, arba ne. Tai – kalbėjimo ir veikimo būdai, kurie neatsirado vakar ar šiandien.

Šiandien studentui mėginama pataikauti kaip klientui
Leonidas Donskis - LRT.lt

Kodėl aukštojo mokslo situacija verčia mus apie jį vis kalbėti? Atgavus nepriklausomybę, puikiai supratome, kad vienas iš labiausiai reformuotinų dalykų yra mokykla ir, žinoma, aukštasis mokslas.

Nevertingos gyvybės idėja, iškelta nacių, gyva ir dabar7
Leonidas Donskis - Kultūros savaitė

Kai kalbame apie blogį, mes neišvengiamai nusiritame į labai stereotipinį kalbėjimą, įsivaizduodami, kad blogis yra ne čia, kad jis yra kažkur toli.

Apie aštrų kalbėjimą ir dialogo ribas1
Leonidas Donskis - LRT.lt

Man atrodo, kiekviena demokratinė politinė sistema ir kiekviena demokratinė visuomenė neišvengiamai patiria tam tikrą prieštaravimą tarp nuomonių įvairovės, minties bei sąžinės laisvės ir, kita vertus, tam tikrų moralinių stabdžių. 

Arvydo Šliogerio tyla4
Leonidas Donskis - IQ Economist

Tas iššūkis neturėtų būti suprastas paraidžiui. Tai anaiptol ne atmetimas ar nusigręžimas nuo jos. Iššūkis nebūtinai reiškia grėsmę arba išorinę tavosios veikos ir egzistencijos reviziją

Leonidas Donskis. Tiesos vardas – Tibetas1

Daugiau nei šimto dvidešimties Tibeto vienuolių susideginimas pastaraisiais metais yra ta kaina, kurią Tibetas moka net ne už savo kalbos, religijos ir kultūros išsaugojimą bei kultūrinę autonomiją Kinijos sudėtyje...

Leonidas Donskis. Pasaulio sąžinės lakmuso popierėlis9

Jei Tibetui nebus leista išsaugoti savo kultūros ir religijos, kils klausimas, ko verta Visuotinė Žmogaus Teisių Deklaracija. O jis neišvengiamai kils, jei mes įteisinsime kumščio teisę vien todėl, kad ją praktikuoja naudinga ir mums svarbi valstybė.

Leonidas Donskis. Atsitokėjimo ir lūžio metas8

Pasibaigus savivaldybių rinkimams pasigirdo nemažai balsų, tarp kurių būta daugiau šaižių politinių disonansų nei susikalbėjimo.

Leonidas Donskis. Bejėgiškumas ir pasitikėjimo krachas26

Ekonomikos krizė netikėtai tapo kone tobula išeitimi iš keblios padėties mūsų politinei klasei – suręstas naujas pasakojimas visuomenei apie dar vieną tarpusavyje susaistyto ir globalinio pasaulio iššūkį mažiesiems jo veikėjams.

Leonidas Donskis. Kur ta riba?141

Pirmą kartą po nepriklausomybės atgavimo 1990 metais Lietuvoje viešai ir atvirai paneigtas Holokaustas.

Leonidas Donskis. Kas vienija Europą?5

Europos politinės ir kultūrinės ribos niekada nesutapo. Iš čia ir didžiulė įtampa tarp politikos ir dvasios trajektorijų.

Leonidas Donskis. Neapykantos grupės politikoje7

Po vengrų kraštutinės dešinės partijos Jobbik didžiulės sėkmės rinkimuose pasirodė daug analitinių įžvalgų Europos spaudoje ir sunkiau prieinamoje analizės centrų medžiagoje.

Leonidas Donskis. Lietuva 2030-aisiais: du scenarijai16

Po dvidešimties metų Lietuva vargu ar prisimins save tokią, kokią mes ją prisimename nuo 1990 iki 2010 metų. Prieš mus veriasi dvi galimybės arba du scenarijai, kuriais pamėginkime nusakyti visai kitokio nerimo metus, nei tie, kuriuos šalis patyrė iki 2010 metų.

Leonidas Donskis. Suvenyrinės atminties ir istorijos alternatyva: Kristinos Sabaliauskaitės „Silva Rerum“6

Kodėl neturime gero istorinio romano? Atsakyčiau paprastai: neturime istorinio romano, nes mūsų istorija nedalyvauja dabartyje. Mūsų istorinė atmintis yra suvenyrinė.

Leonidas Donskis. Kas su mumis atsitiko?61

Neidealizuoju Europos Sąjungos ir apskritai europinės politikos, kurioje apstu oportunizmo, pataikavimo brutaliai jėgai ir barbarybei, nuobodžios ir blankios technokratijos ir kitų neįkvepiančių dalykų.

Leonidas Donskis. Apleistos tikrovės atsakas7

Savo nepriklausomybės dvidešimtmetį pasitinkame su kažkokiu keistu dvilypumu. Tarsi gera, tarsi džiugu, o vis dėlto daugelis akivaizdžiai nori išsakyti kartaus priekaišto valstybei, o ne laimės, kad ji apskritai egzistuoja, žodžius

Leonidas Donskis. Tibetas ir mūsų moralinės dilemos59

Tibetas yra tapęs keistos politinės ir moralinės įtampos šaltiniu. Niekas turbūt nebetiki, kad ši šalis artimesnėje ateityje gali ištrūkti iš Kinijos pančių ir tapti nepriklausoma...

Leonidas Donskis. Rusijos stiprybės šaltinis ir mūsų iliuzijos20

XX amžiaus prancūzų filosofas ir politinis mąstytojas Alainas Besançonas yra rašęs, kad Vakarų negebėjimas perprasti tikrosios sovietinio komunizmo esmės yra pastarojo stiprybės ir sėkmės šaltinis.

Leonidas Donskis. „Valstybininkai“, arba Keletas valdomos demokratijos štrichų11

Iš karto noriu pabrėžti, kad mano vartosenoje „valstybininkai“, nūdienos Lietuvoje jau tapę pusiau mitologiniais ir anekdotiniais personažais, neturi nieko bendra su tikrais valstybininkais – jei taip iš anglų kalbos verstume statesmen terminą, turintį gilias šaknis Vakarų politikos istorijoje.

Leonidas Donskis. Didžiosios datos 2009 metų pabaigoje 1

 Šiais metais sukako 400 metų, kai gimė didelio talento portretistė, kartu su savo amžininke itale Artemisia Gentileschi tapusi viena iš pačių garsiausių moterų tapytojų Europoje.

Leonidas Donskis. ES plėtra ir Lietuva3

Kas Lietuvai naudingiau – Europos Sąjungos plėtra ar aiškus jos ribų fiksavimas bei gilesnė jau priimtųjų naujų narių integracija?

Leonidas Donskis: Užnuodyta viešoji erdvė

Lietuvos viešoji erdvė užnuodyta. Ji užteršta nė kiek ne mažiau nei Lietuvos gamta, į kurią kas tik netingi mėto viską iš pravažiuojančių ar sustojančių automobilių.