Ligita Ryliškytė SJE

Pan-dieniniai pamąstymai. Apie Komuniją ir virusus

Kai kurie katalikai galvoja, kad Komunija savaime turėtų apsaugoti nuo koronaviruso pernešimo. Tačiau toks požiūris vargu ar yra krikščioniškas.

Prof. R. Gaillardetzas: jaunimui nebepakanka pasakyti, kad Mišios sekmadienį – būtinos

Pokalbis su amerikiečiu teologijos profesoriumi apie iššūkius, kylančius Katalikų Bažnyčiai pasaulyje ir Lietuvoje. 

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMAS Į DANGŲ (Žolinė)
Ligita Ryliškytė SJE - Evangelijos komentaras

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMAS Į DANGŲ (Žolinė)
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Lk 1, 39–56
„Didžių dalykų padarė man Visagalis: jis išaukština mažuosius“

Kaip teologinės žinios lemia mūsų tikėjimą Dievu?
Ligita Ryliškytė SJE - Bendrakeleiviai

Tiesa, kad Lietuvoje tikėjimą žmonės stipriausiai sieja su emociniais išgyvenimais, tačiau mūsų jausmai nėra atsieti nuo to, ką mes žinome.

VELYKŲ TREČIOJI DIENA Jn 20, 11–18 „Marija pranešė, kad mačiusi Viešpatį ir ką jis jai sakęs“

VELYKŲ TREČIOJI DIENA
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 20, 11–18
„Marija pranešė, kad mačiusi Viešpatį ir ką jis jai sakęs“

VELYKŲ ANTROJI DIENA Mt 28, 8–15 „Pasakykite mano broliams, kad keliautų į Galilėją: ten jie mane pamatys“
Ligita Ryliškytė SJE - Evangelijos komentaras

VELYKŲ ANTROJI DIENA
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 28, 8–15
„Pasakykite mano broliams, kad keliautų į Galilėją: ten jie mane pamatys“

Mt 19, 13–15 „Nedrauskite mažutėliams ateiti pas mane, nes tokių yra dangaus karalystė“
Ligita Ryliškytė SJE - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 19, 13–15
„Nedrauskite mažutėliams ateiti pas mane, nes tokių yra dangaus karalystė“

Į viską iš mirties taško? Arba šis tas apie Eucharistinio Jėzaus seseris2
Ligita Ryliškytė SJE - Laiškai bičiuliams

Šis žvilgtelėjimas į Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos, kuriai priklausau jau daugiau kaip dvidešimt metų, ištakas nėra vien himnas šlovingai praeičiai. 

Apie baltą spalvą ir kai ką daugiau

Kai buvau vaikas, man atrodė, kad mergaitėms lengviau suprasti, kas yra Eucharistija, nes per Pirmąją komuniją jos dėvi vien baltai. Baltos suknelės, balti veik didesni už galvą kaspinai, kokiais anuomet puošdavo mergaites...

Ligita Ryliškytė SJE. Teateinie Tavo Karalystė3

Advento kelionė dar kartą eina į pabaigą. Ir dar kartą atrodo, kad ji baigiasi kiek netikėtai.

Ligita Ryliškytė SJE. Du klausimai

Klausimas „Kas aš esu?“ iš esmės netenka prasmės, jei jo nelydi klausimas „Kas yra kitas?“

Ligita Ryliškytė SJE. Tikėjimo imtynės, arba tarp blizgančios pakuotės ir pažodinio skaitymo2

Akivaizdu, kad krikščioniškasis tapatumas šiais laikais tampa vis trapesnis. Postmodernus pasaulis abejoja universalių tiesų egzistavimu ir subtiliai teigia, jog viskas yra tik įvaizdis ir kad nėra nieko esminio. 

S. Ligita Ryliškytė. Ir tada atsitinka Kalėdos...2

Įsikūnijimas pasiekia pilnatvę tada, kai abejonė nugalima ne žinojimo tikrumu, bet sekimu To, kuriame Tėvas atskleidė savo veidą.