Lina Leparskienė

Knygos „Saulėje ir šešėlyje: pamąstymai apie lietuvių imigrantų gyvenimą“ sutiktuvės

Knyga yra pasakojimas apie skirtingu metu į Australiją emigravusių lietuvių patirtis: viltis ir lūkesčius, patirtą netoleranciją, praradimus ir pasimetimą bandant suvokti, kur yra tikrieji namai.

Trakų Dievo Motina: vaizdas, gimęs iš žodžio

Kitoje paveikslo pusėje užrašyta legenda pasakoja apie bizantinę atvaizdo kilmę: esą stebuklingą Dievo Motinos ikoną Vytautui Didžiajam dovanojęs pats Bizantijos imperatorius.

Partizanų kovos istorija dar neparašyta
Lina Leparskienė - Liaudies kultūra

Partizanai norėjo matyti socialiai teisingą demokratinę Lietuvą, ne buvusią smetoninę, sako istorikas dr. Darius Juodis. 

Pamaldumas Trakų Dievo Motinai

Trakų Dievo Motinos reikšmingumo priežastys glūdi praeityje – laike, kai šio atvaizdo kultas įgijo valstybinę reikšmę.

Apeiginis lietuvybės giedojimas
Lina Leparskienė - Liaudies kultūra

Birželio 3 dieną minėjome Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 30-metį, o birželio 30–liepos 6 dienomis Vilniuje vyksta jubiliejinė, dvidešimtoji Lietuvos šimtmečio Dainų šventė „Vardan tos…“.

Arčiau gamtos: parkų ir miestų želdynai

Augalų prigimties supratimas padeda žmogui siekti santarvės su savimi ir gamta. Geriausia vieta šiai dermei pajusti  – parkai, kurie yra neatsiejama dvarų kultūros ir miestų istorijos dalis. 

Paveldėtas pasaulis: istorinis sodas ir parkas2

Romantinius peizažinius parkus tiriantis meno istorikas Dainius L a b e c k i s pasakoja apie sodų ir parkų raidą didžiojoje Lietuvoje.