Lina Mikalauskienė

Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa OCD: „Kai Dievas veikia, niekas Jo nesustabdys“
Lina Mikalauskienė - Kelionė

25 metų Paštuvos vienuolijos atkūrimo proga – pokalbis su to laikmečio liudininke s. Marija Juozapa.