Liudas Jovaiša

Šv. Andriejus Bobola – Lietuvos provincijos jėzuitas

Didžiausia tėvo Andriejaus jėzuitiško gyvenimo dalis buvo susijusi su Vilniumi. 

Pirmieji Lietuvos jėzuitų misionieriai Azijoje
Liudas Jovaiša - Laiškai bičiuliams

Dažniausiai minimas Lietuvos jėzuitų misionierius yra Andriejus Rudamina – pirmasis lietuvis, pasiekęs Indiją ir Kiniją.

Jėzuitų misija Lietuvoje: kalbėti apie praeitį, aktualią ateičiai
Liudas Jovaiša - jezuitai.lt

Visavertis istorijos minėjimas visada yra toks: kalbėti apie praeitį, aktualią ateičiai – tokiai, kokia ji mums atrodo šiandien.

Ką jėzuitai Lietuvoje nuveikė per 450 m.

Pirmasis jėzuitas Lietuvos sostinę Vilnių pasiekė dar 1555 m. spalio 28 dieną. Tačiau senas Ignaco Lojolos bendražygis ispanas Alfonsas Salmeronas čia neištvėrė nė dviejų mėnesių.

Lietuvos ir popiežių ryšiai: tėvo ir vaikų istorija
Liudas Jovaiša - Artuma

Svarbiausia Lietuvos ir popiežių istorijos gija – tėvo ir vaikų ryšys, apie kurį įvairiomis progomis yra ne kartą užsiminę ne vien Romos vyskupai ar Lietuvos katalikai bei jų ganytojai, bet netgi nekatalikai. 

Šv. Jonų šventovė ir jos bendruomenė: istorijos fragmentai3
Liudas Jovaiša - Laiškai bičiuliams

Vilniaus šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono Evangelisto bažnyčios atsiradimas skęsta nežinios ūkanose.

Tarp dviejų vasarų: keturiasdešimt Jėzaus Draugijos metų dykumoje (1773–1814)

2014-ieji Jėzaus Draugijoje – jubiliejiniai metai: minima vienuolijos atkūrimo dviejų šimtmečių sukaktis. Norėdami suprasti, ką švenčiame, nejučia keliaujame gilyn į praeitį… Nuo ko viskas prasidėjo? Ką ir kodėl reikėjo atkurti?