Loreta Liutkutė

Jėzuitas E. Puzynia: didžiausia vertybė – laisvas ir mylintis žmogus

„Jei kaip peiliais žarstotės žinojimu, nurodinėjate, kad kiti turi kažką daryti, primygtinai siūlote kokį nors gyvenimo modelį, tai rodo, kad jūs dar nesuprantate, kas yra dvasingumas.“

„Mirti ramiai, gyventi garsiai“: Tėvo Stanislovo fenomenas

„Vienuolis kapucinas, tremtinys, drąsus pamokslininkas. Vertėjas ir kolekcininkas... ir poetas, – taip apie Tėvą Stanislovą kalbėjo D. Kanclerytė. – Jis neskirstė žmonių. Jo pašaukimas – būti su visais.“