Magdalena Slavinska

Laužantis stereotipus Lenkų diskusijų klubas: „Norime kurti dialogą ir esame atviri naujoms idėjoms“

Klubui rūpi, kad lenkiškumas Lietuvoje ne tik išliktų, bet kad būtų ir lenkų, ir lietuvių vertinamas kaip privalumas.

T. Venclova Lenkų diskusijų klube: „Daugiakultūris miestas yra įdomesnis“

Patriotiškumas ir kosmopolitiškumas: glaudžiai susiję. Kosmopolitas yra išmintingas patriotas, kuris sugeba matyti savo bendruomenę kitų bendruomenių fone. 

„Vilnija 2040“ – kokia ji turėtų būti po dvidešimties metų?

Renginio metu buvo pristatytas pranešimas apie kalbines Vilniaus krašto lenkų preferencijas žiniasklaidos atžvilgiu, informacija apie šio regiono privalumus, trūkumus ir perspektyvas.