Mantas Adomėnas

Platonas vs. Aristotelis
Mantas Adomėnas - Naujasis Židinys-Aidai

Tik keletas filosofų istorijoje išvystė kažką bent iš tolo panašaus į Platono aukščiausio kalibro filosofijos ir aukščiausios prabos literatūros lydinį.

Gerovės valstybė ir dangaus karalystė
Mantas Adomėnas - Naujasis Židinys-Aidai

Dabartiniam žmogui nebereikia tikėti, kad Dievo Apvaizda juo deramai pasirūpins. Jis žino, kad šiapusiniai valstybės mechanizmai neleis jam badauti, skursti, patirti pavojų ir išbandymų.

Ar įmanoma krikščioniška politika Lietuvoje?5

Šį klausimą man neseniai uždavė ateitininkai – tiesa, kiek kitu pavidalu: ar krikščionys gali dalyvauti politikoje?

 
Kanonas kaip priešnuodis kultūros degeneracijai
Mantas Adomėnas - Naujasis Židinys-Aidai

Pristatydama šį pranešimą, moderatorė paminėjo esminį raktinį žodį – „disciplina“. Teksto pavadinimas jo kaip ir nemini, bet jis neišvengiamai iškils kaip potemė ar tema. Mat kai pradėjau rengtis paskaitai ir galvoti apie kultūros kanono problemą, mintys vis sugrįždavo prie kariuomenės, kurioje pastaruoju metu praleidau šiek tiek laiko. 

Ar egzistuoja krikščioniškas politikos mokslas?

Pats klausimas iš pažiūros atrodo ganėtinai absurdiškas. Pagalvokime, jeigu kas nors paklaustų, ar įmanoma krikščioniškoji matematika? Be abejo, sakytume, kad ne.