Marcelo Figueroa

Netikėtas ekumenizmas: evangelinis fundamentalizmas ir katalikiškas integralizmas13

Jėzuitas kunigas ir presbiterionų pastorius apie pavojų, kurį kelią religiją išnaudojantis politinis manichėjizmas, ir netikėtą „neapykantos ekumenizmą“.