Maria Voce

Išrasti taiką

Iš kurio taško žvelgtume, turėtume kalbėti ne apie religinius karus, o daug konkrečiau, realistiškiau ir proziškiau apie karo religiją.

Apie naują šventumo kelią ir susitikimo kultūrą

Šiandienos žmogus išties kartais atrodo, jog nebesugeba atrasti Dievą vienas, galbūt todėl, kad Jis nori būti sutiktas ne pavienio žmogaus, bet tautos, susietos į visumą. Būtent šitokį šventumą šiuolaikinam žmogui pristato Vatikano II. 

Religijų dialogas: pradėkime nuo žmogaus, ne nuo jo tikėjimo
Maria Voce - Fokoliarai.lt

Po žudynių Paryžiuje, Nigerijoje ir Pakistane mes keliame klausimą, ar būtinas dialogas tarp skirtingų religijų ir kultūrų žmonių. Leisiu sau pakeisti klausimą: ar įmanoma gyventi be dialogo jau tokiame globalizuotame pasaulyje?

Bažnyčia ir moteris45

Manau, kad dar teks palaukti moterų grupės, patariančios Bažnyčios magisteriumui. Bet kuriuo atveju man priimtiniau matyti moterį kartu su vyrais, o ne atsiskyrusią, siekiant pabrėžti savo skirtingumą. Kiekvienas turime savo specifiką, ir būtent ta specifika reikalinga Bažnyčiai.