Marijus Šidlauskas

Aušrininkų generacija: archetipai ir stereotipai (II)

Suprantu, kad išpainioti Basanavičių apraizgiusių archetipų ir stereotipų pynę nėra paprasta, o pasiekti visus tenkinantį bendrąjį interpretacinį vardiklį gal ir neįmanoma.

Aušrininkų generacija: archetipai ir stereotipai (I)

„Aušra“ pirmoji paskelbė programines modernios tautinės visuomenės kūrimo gaires, davė pradžią kultūrinėms, ideologinėms ir politinėms tos visuomenės struktūroms ir pati buvo miniatiūrinis tokios visuomenės modelis.

Neišeiti iš kalbos namų

Tvirtai tikiu, kad kalba yra būties namai, egzistencinis žmogaus prieglobstis, o mąstytojai ir poetai yra šio prieglobsčio sargai.

Užburto kalno įkalne

Thomo Manno „Užburtas kalnas“, prieš keturis dešimtmečius Vytauto Petrausko išverstas į lietuvių kalbą, o šiemet perleistas „Odilės“ leidyklos – dėmesio vertas įvykis.

Ar mums reikia Hermano Zudermano?4

Akivaizdu, jog Hermano Zudermano (Hermann Sudermann) (1857–1928) žvaigždžių valanda praėjo sykiu su jo gyvenamuoju laiku. Tačiau akivaizdu ir tai, kad šio rašytojo dar nesame deramai perskaitę ir suvokę.

Lietuva, valstybe mano...

Pasirinkdamas pavadinimui šią Vinco Kudirkos ir Adomo Mickevičiaus parafrazę, tikriausiai bent jau abiejų iš amžinybės žvelgiančių didžiųjų vyrų akyse stipriai rizikuoju.

Vargas dėl Donelaičio3
Marijus Šidlauskas - Colloquia

Į saulėlydį krypstantys jubiliejiniai Kristijono Donelaičio metai tarsi patvirtina, kad savo šakninį klasiką prisimename daugmaž klasiškai – dirbame plušame graudžiai rimtai ir tautiškai maloniai.