Mark Greene

Didžioji praraja
Mark Greene - LKSB

Kodėl daugybė krikščioniško darbo vadovų ir beveik visa krikščioniška spauda pareiškė savo nuomonę apie "Harį Poterį", tačiau visiškai ignoruoja vyresniųjų klasių moksleivių mokyklinės programos literatūros kūrinių bei kitų vadovėlių turinį?