Kun. Mindaugas Malinauskas SJ

Mk 4, 35–41 „Kas jis toksai? Net vėjas ir ežeras jo klauso!“
Kun. Mindaugas Malinauskas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mk 4, 35–41
„Kas jis toksai? Net vėjas ir ežeras jo klauso!“

Marijos litanija – ką reiškia Mergelės titulai
Kun. Mindaugas Malinauskas SJ - www.teofilius.lt

Karalienė taikos: 1917 metais popiežius Be­nediktas XV, kuris dėjo visas pastangas sustab­dyti karą, įtraukė šį titulą į Marijos litaniją ir para­gino nuolat prašyti taikos iš šios Karalienės. 

Kai aš nešiau Karalių

„Nebijok, Siono kalno dukra: štai atvyksta tavo Karalius…”(Zch 9,9)

Pašaukimo melodija

Ignacas Antiochietis Efezo bendruomenei maždaug 100 metais po Kr. rašė: „Įsiminkite Dievo melodiją!“ Tuo jis turėjo omeny, kad mumyse yra dieviška melodija, kurią reikia atrasti ir jai leisti skambėti mūsų gyvenime.