Monika Kareniauskaitė

Nusikaltimo samprata ir patirtis sovietmečiu: kiek „zonos“ būta tavyje?
Monika Kareniauskaitė - Naujasis Židinys-Aidai

Sovietinė baudžiamoji sistema ir įvairūs jos dešimtmečiais tobulinti individo represavimo mechanizmai ypač intensyviai generavo to meto žmonių patirtį.