Monika Midverytė OFS

Vyskupas Paulius Baltakis – žmogus, kurio bijojo net KGB

„Vyskupas nevengė akcentuoti politinių klausimų ir reikalui esant kartu su kitais vienašališkai pasisakydavo už Lietuvos nepriklausomybę“, – teigia Edmundas Putrimas.

Gavėnios iššūkis – pasninkas už klimatą

Tradicija kalba apie penktadienius be mėsos, bet šiandienė mūsų bendrųjų namų – Žemės – būklė rodo, kad to per mažai. 

Br. Algirdas Malakauskis OFM: Augustinas Dirvelė mums yra tikėjimo liudytojas
Monika Midverytė OFS - MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Kovo 4 d., pirmadienį, 19 val. kino teatre „Skalvija“ vyks dokumentinio filmo „Mažesnysis brolis Augustinas Dirvelė“ premjera.

Br. Evaldas Darulis OFM: homoseksualumas nėra nuodėmė

Svarbu, kad tas suvokimas ateitų ir į tikinčiųjų širdis, nes dabar daliai žmonių dar atrodo, kad vien tik todėl, kad žmogus taip jaučiasi, jau kažkas su juo yra negerai. 

Šv. Antano dienos centro vadovė: šeima turi būti ugdoma, bet ne draskoma

Šv. Antano vaikų dienos centro vadovė Margarita Lizdenytė, dirbanti su rizikos grupės šeimomis, įsitikinusi, kad per mažai dėmesio skiriama prevencijai.

Pranciškonas Edvinas Jurgutis: pašaukimas – tai sėsti ant čiuožyklos ir pasileisti žemyn
Monika Midverytė OFS - MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Kretingiškis Edvinas Jurgutis, davęs pirmuosius įžadus ir tapęs jauniausiu broliu pranciškonu Lietuvos Šv. Kazimiero provincijojedalijasi savo istorija. 

Vysk. Paulius Baltakis – žmogus, kurio bijojo net KGB
Monika Midverytė OFS - MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Rugsėjo 25 d. Vytauto Didžiojo universitete buvo pristatyta monografija apie užsienio lietuvių vyskupą pranciškoną t. Paulių Baltakį OFM.

„Dėkoju Dievui, kad Jis ištraukė mane iš tamsybių valdžios“

Monikos Midverytės liudijimas, skambėjęs Katedros aikštėje popiežiaus susitikimo su jaunimu metu. 

Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia pasitiks popiežių atsinaujinusi
Monika Midverytė OFS - MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

„Tai buvo pirmas mūrinis gyvenamasis pastatas Kaune, kuris savo apimtimi tarp vienaaukščių medinių pastatėlių atrodė kaip dabartinis „Akropolis“, – sako architektė Asta Prikockienė.

Kretingos gyventojai bėgs už vargšus, kurių kasmet vis daugėja
Monika Midverytė OFS - MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Kretingoje vyks trečiasis Šv. Pranciškaus taurės bėgimas, kurio tikslas – atkreipti dėmesį į pažeidžiamiausias visuomenės grupes ir paremti vienintelę labdaros valgyklą pajūryje.

Toronto Prisikėlimo parapijai – 65-eri: Lietuvos inteligentijos žiedas už Atlanto
Monika Midverytė OFS - MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Čia susitelkė tie, kuriems Lietuvoje grėsė represijos – karininkai, advokatai, profesoriai, kunigai, mokytojai, stambesni ūkininkai. Tokiu būdu Kanadoje atsirado naujas lietuvybės židinys, kuris šiemet švenčia 65 metų jubiliejų.

Menotyrininkė: bernardinai neabejotinai prisidėjo stiprinant katalikų tikėjimą Trakuose

Parapijos klebonas susapnavo sapną, kuriame pasirodė šv. Pranciškus ir jam paaiškino, kad nedarytų kliūčių bernardinams veikti Trakuose. Taip bernardinai ir jų paveikslas liko gyvuoti istorinėje sostinėje.

Alvydas Virbalis OFM: pirmokams taikysime neskubančios mokyklos modelį

Nuo 2018 m. rugsėjo 1-osios Pranciškonų gimnazijoje mokysis ir pradinukai. Alvydas Virbalis komentuoja, kuo bus išskirtinis pirmokų mokymas ir kokie kriterijai taikomi būsimų pradinukų ir jų tėvų atrankoje.

Nuo gaisrų gesinimo prie kompleksinės pagalbos šeimoms

Lietuvos savivaldybėse atsirado galimybė teikti nemokamą pagalbą visiems.

Prakartėlė papuošė vaikų ligoninę
Monika Midverytė OFS - Bernardinai.TV

Pranciškonas Evaldas Darulis kartu su Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos savanoriais apsilankė Santaros klinikų Vaikų ligoninės onkohematologijos skyriuje, kur su vaikais ir jų tėveliais gamino prakartėlę. 

Pasitik kūdikėlį Jėzų su šv. Pranciškumi: prakartėlę gamina Laucių šeima
Monika Midverytė OFS - Bernardinai.TV

Vilniečiai Ingrida ir Linas Lauciai turi keturis vaikus bei privatų vaikų darželį. Jau keletą metų per adventą jie kartu su vaikais gamina prakartėlę.

Dienos centro vadovė: mūsų darbas – nuolatinė kova dėl išlikimo5

Per dešimtmetį sukaupta patirtis Kretingos Šv. Antano vaikų dienos centro direktorę skatina atskleisti socialinės sistemos spragas Lietuvoje.

Boguslavas Gruževskis: „Ar galima iš alkano reikalauti moralaus pirkimo?“70

Darbo rinkos tyrimų instituto vadovas prof. Boguslavas Gruževskis teigia, kad visa ko šaknis yra socialinė krizė, o ekologinės problemos – jos pasekmė. Jis komentuoja enciklikos Laudato si“ mintis, susiedamas jas su socialinėmis problemomis Lietuvoje.

Gospelo muzikos įžymybė: tai Dievo duotas įrankis, kad pasiekčiau žmones1

Nors gospelo muzikos atlikimo technika ir skambėjimas kiekvienoje šalyje skirtingas, jos skleidžiama žinia visada yra ta pati, sako į Lietuvą atvykstantis gospelo ambasadorius G. T. Smithas.

Atgimstantis Bernardinų ansamblis – it ištapytas „Silva Rerum“ tomas11

Bažnyčios lankytojai jau gali grožėtis freskomis su šv. Pranciškaus gyvenimo epizodais ant šiaurinės bažnyčios sienos. Žvelgiant į jas matyti didelė autorių saviraiškos laisvė.

Pranciškonų gimnazijai 85: nuo misionierių kalvės iki lyderių ugdytojos

Kretingos pranciškonų gimnazija nuo spalio 4 d. pradėjo minėti savo įsteigimo 85 metų sukaktį. Nepriklausomos valstybės aušrą regėjusi gimnazija buvo unikali savo veiklos principais.

Astijus Kungys OFM: „Kenebunko vienuolynas buvo mūsų, lietuvių pranciškonų, tėviškė“1

Įdomiausia, kad sugrįžome į Lietuvos pranciškoniškąją šeimą per Kenebunką. Kad ir kaip būtų keista, tuo metu mūsų, lietuvių pranciškonų, tėviškė tikrai buvo ne Lietuvos žemėje, bet ten, kur gyveno mūsų šeima. 

Adomas Vyšniauskas OFM: „Pašaukimas yra stipresnis už merginas“36
Monika Midverytė OFS - MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Būti broliu man pirmiausia reiškia būti šalia žmonių ir ne juos vesti, bet dalytis gyvenimo patirtimi, įsiklausyti į jų rūpesčius, pažinti jų gyvenimo istoriją ir eiti kartu, o ne priekyje.

Pečiorlago kankinio pėdomis – istorinė pranciškonų ekspedicija Sibire6
Monika Midverytė OFS - MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Brolių pranciškonų suburta dvylikos žmonių ekspedicija rugpjūčio 13–25 d. vyko į sniego ir bekraštės tundros žemę įamžinti tikėjimo kankinio t. Augustino Dirvelės OFM atminimą.

Prie Klaipėdos pranciškonų vienuolyno – stovykla autistiškiems vaikams
Monika Midverytė OFS - MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Pasak stovyklos vadovės Ritos Karvelienės, tokia dieninė vasaros stovykla yra didelė pagalba autistiškus vaikus auginantiems tėvams. 

Vieni iš mūsų. S. Klara (Daiva Milašiūtė). Vienuolinį kelią pasirinko vos šešiolikos11
Monika Midverytė OFS - MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Nors ir augo nereligingoje šeimoje, sesuo Klara (Daiva Milašiūtė) pasirinko vienuolinį kelią labai jauna, būdama vos šešiolikos. Jos nuomone, vienuolė yra pati geriausia motina. 

Reportažas iš pranciškonų kaimelio „Saulės giesmė“1
Monika Midverytė OFS - Bernardinai.TV

Birželio 24 dieną Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios kieme veikė pranciškonų kaimelis „Saulės giesmė“. 

Knyga „Kretingos pranciškonų bažnyčiai 400“ – ir akademikui, ir turistui, ir tikinčiajam
Monika Midverytė OFS - MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Kadangi publikuojami net 9 skirtingų autorių straipsniai, sau įdomų tekstą ir įvairių požiūrio aspektų atras kiekvienas.

„Vieni iš mūsų“. Jurgita Bartusevičiūtė: Dvi gyvenimo meilės – Jėzus ir ligoniai1
Monika Midverytė OFS - MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Šv. Pranciškaus Asyžiečio trečiojo reguliariojo ordino sesuo bernardinė Jurgita Bartusevičiūtė jau būdama penkiolikos žinojo, kad pašvęs savo gyvenimą ligoniams.

„Vieni iš mūsų“. Benediktas Jurčys: Nuo vegetaro ir kalnų žygeivio iki pranciškono6
Monika Midverytė OFS - MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Br. Benediktas Jurčys nuo mažumės buvo pacifistas, o stebuklingas išsigelbėjimas kalnuose galutinai lėmė apsisprendimą padovanoti gyvenimą Dievui ir žmonėms.

Kretinga savaitei taps dvasiniu ir kultūriniu Lietuvos centru
Monika Midverytė OFS - MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Kretingos muziejaus istorikas J. Kanarskas įsitikinęs, kad Kretingos parapijos jubiliejus yra reikšmingas visai Vakarų Lietuvai ir susijęs su dabartine katalikiška žemaičių tapatybe.

„Vieni iš mūsų“. Tomas Žymantas. Pradžioje nepriėmė į seminariją, o dabar yra pranciškonas ir kunigas
Monika Midverytė OFS - MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Brolis pranciškonas Tomas Žymantas jaunystėje nesielgė kaip pavyzdingas pilietis ir katalikas, tačiau Dievas turėjo savo planą ir šiandien jis dalijasi pašaukimo istorija.

„Vieni iš mūsų“. S. Angelų Marija: nuo rytų kovos menų iki uždaro vienuolyno13
Monika Midverytė OFS - MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Šv. Klaros sesuo Angelų Marija (Sigita Petkelytė) buvo gyvenimo džiaugsmu trykštanti mergina – vaikščiojo į diskotekas, užsiiminėjo Rytų kovos menais, dainavo dviejuose choruose. 

„Vieni iš mūsų“. Paulius Vaineikis: Kaip Sovietų armijoje įtikėjęs paliko merginą ir tapo kunigu15
Monika Midverytė OFS - MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Brolis pranciškonas Paulius Vaineikis iki devyniolikos metų buvo ateistas, tačiau neįprastas įvykis sovietinėje kariuomenėje aukštyn kojomis apvertė jo gyvenimą. 

„Vieni iš mūsų“. Pranciška Mačiulytė: „Atsivėrus mokslinio darbo perspektyvoms, pajutau dvasinio gyvenimo skurdumą“34
Monika Midverytė OFS - MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Apsigynusi daktaro disertaciją, s. Pranciška galėjo sėkmingai siekti mokslinės karjeros. Visgi ji pradėjo jausti dvasinę tuštumą, o ankstesni pomėgiai – kultūrinis gyvenimas, teatras – prarado savo skonį.

„Vieni iš mūsų“. Ramūnas Mizgiris: „Vos nepaskendęs jūroje pradėjau ieškoti gyvenimo prasmės“1
Monika Midverytė OFS - MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Brolis pranciškonas Ramūnas Mizgiris iš Kretingos buvo tikintis nuo vaikystės, tačiau apie vienuolinį gyvenimą pradėjo galvoti tik po gyvenimą sukrėtusios patirties.

Benediktas Jurčys OFM: „Bėgimas suvienija ir skatina keisti gyvenimo būdą“8
Monika Midverytė OFS - MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Brolis pranciškonas pasakoja, kaip pajuto pašaukimą dirbti su onkologiniais ligoniais, kodėl solidarumo renginiui prieš dešimt metų pasirinko būtent bėgimo formą ir kokios šiemet yra „Vilties bėgimo“ naujovės.

„Vieni iš mūsų“. Carlo Bertagnin: kaip menininkas tapo pranciškonu
Monika Midverytė OFS - MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Italas pranciškonas Carlo Bertagnin yra visų galų meistras – ikonografas, scenografas, puikus kulinaras, dar turintis ir išlavintą muzikinę klausą bei mokantis tvarkyti vienuolyno finansus.

Vieni iš mūsų. Evaldas Darulis: skautas, maratonininkas ir Bernardinų parapijos klebonas6
Monika Midverytė OFS - MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Nors paauglystėje svajojo apie mažiausiai penkis vaikus ir ramų šeimos gyvenimą vienkiemyje, šiandien br. Evaldą supa šimtai žmonių, jis yra Vilniaus Bernardinų parapijos klebonas.

„Vieni iš mūsų“: pažintis su broliu pranciškonu Antanu Blužu16
Monika Midverytė OFS - Bernardinai.TV

Laimė – tai turėti gyvenimo prasmę, tiesą, kryptį. Aš visa tai turiu. 

Knygos apie Pakutuvėnus autorė Jolanta Klietkutė: „Istoriją kuriame ir mes“4
Monika Midverytė OFS - MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Mirę kaimai“, „dingę kaimai“, „apleistos sodybos“... kokiais tik vardais Žemaitijoje nevadina vietovių, kuriose kadaise virte virė gyvenimas.

Arūnas Peškaitis: „Vienas kalinys net davė privačius vienuolinius įžadus“3

Popiežius Pranciškus šiemet yra suteikęs malonę, kad išpažintį atlikęs kalinys gali pelnyti atlaidus paprasčiausiai pamaldžiai peržengdamas savo kameros duris, atstojančias katedrų gailestingumo vartus. 

Pijus Eglinas OP: „Mano darbas yra ne įtikinėti žmogų, o tiesiog parodyti alternatyvą“53

Vilniuje, šalia Šv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčios esančiame vienuolyne, gyvena penki broliai dominikonai, šiemet švenčiantys Pamokslininkų ordino įkūrimo 800 metų sukaktį.

Dalia Kybartienė: „Geras mokytojas turi būti šiek tiek darboholikas“8

Pirmiausia mokytojo specialybę turėtų rinktis tie jauni žmonės, kurie mėgsta bendrauti. Sakyčiau, kad mokytojas turi būti šiek tiek darboholikas, nebijoti savo laisvalaikį skirti darbui, mokiniams.

„Šv. Pranciškaus taurė“: Nebėk nuo problemų – bėk maratoną

Spalio 2 dieną, sekmadienį, Kretingoje pirmą kartą vyks solidarumo bėgimas „Šv. Pranciškaus taurė“, kurio šūkis – „Nebėk nuo problemų – bėk maratoną“.    

Gintaras Knieža: „Skaitydavęs knygas pirštais, gerai jaučiu molį“

Gintaras ir Tatjana – keramikai, prieš dvidešimt metų metę puodininkystę ir įkūrę LDK plytinę – patys gamina plytas taip, kaip prieš pusę tūkstantmečio tai darė mūsų protėviai.

Šurmulys dėl dokumentų7

Pirmadienio kelionę į darbą ir atgal lydėjo dvi LRT radijo diskusijų laidos, iš kurių pirmojoje diskutuota, ar pasiteisina dokumentų prašymas parduodant alkoholį, o antroje kalbėta apie dalį rūkančiųjų piktinantį cigarečių pakelių ženklinimą.

Pusmaratonį bėgsiantis pranciškonas: „Pasportavus darbai einasi daug sklandžiau“

Brolis pranciškonas kunigas Algirdas Malakauskis OFM rugsėjo 11 dieną dalyvaus „Danske Bank Vilniaus maratone“, kuriame bėgs pusmaratonio distanciją.

Virginija Mickutė OFS: „Nė vienas pranciškonas negali gyventi Evangelija be brolijos“2

Norint suprasti, kas yra pasauliečiai pranciškonai, reikėtų kalbėti apie visą Pranciškoniškąją šeimą. Dievas taip nuostabiai veikė per šventąjį Pranciškų, kad šiandien mes matome jo paliktą trejopą šeimą.

Nerijus Čapas OFS: „Nuolatinis diakonatas neskirtas kompensuoti kunigų trūkumą“2

Diakonai priklauso dvasininkijai, bet nėra kunigai. Veikia tarp pasauliečių, bet nėra pasauliečiai. Jų dvasingumas yra tarnavimo dvasingumas.