Mons. Kęstutis Latoža

Sekmadienio homilija. Kada gyvenimas teikia džiaugsmą
Mons. Kęstutis Latoža - Bernardinai.TV

Tarp elgetų, kurie tikėjosi išmaldos – ir mūsų herojus, aklasis Bartimiejus, Timiejaus, tai yra, „išdidžiojo“ sūnus.

Devintinių vaizdo homilija. Noriu ir aš tapti duona dėl kitų
Mons. Kęstutis Latoža - Bernardinai.TV

Devintinės – šventė, per kurią apmąstome Eucharistiją. Kas iš esmės ji yra?

Vaizdo homilija. Perkeitimo receptas
Mons. Kęstutis Latoža - Bernardinai.TV

Visai neseniai girdėjome apie Jėzaus gundymą, kai šėtonas buvo užsivedęs Jį ant kalno. Dabartiniai įvykiai taip pat vyksta ant kalno. Evangelijos tekstas preciziškai nurodo: po šešių dienų – aiški aliuzija į žmogaus sukūrimo dieną.

Vaizdo homilija. Atsiverk3
Mons. Kęstutis Latoža - Bernardinai.TV

Kurčnebylį prie Jėzaus palydi kiti žmonės, nors jis ir pats turi kojas. Žmonės atveda pas Mokytoją savo draugą, kuris dar nėra girdėjęs išganymo Evangelijos – pirmykštėje Bažnyčioje tokie žmonės paprastai tapdavo krikštatėviais.