Nerija Putinaitė

Ar tikrai europietiškumas trukdo nacionalumui?
Nerija Putinaitė - mann.lt

Kalbama, kad „sugriovėme vieną sąjungą, sugriausime ir kitą“. Šie pasisakymai galbūt ir triukšmingi, tačiau ir neatsakingi.

Naisių utopija: kaip Disneilendas tapo kalėjimu48
Nerija Putinaitė - Naujasis Židinys-Aidai

Ar Naisiai yra ideali Lietuvos vieta, lietuviškoji svajonė, lietuviškoji utopija? Ar Naisiai reiškia idealią, nors dar nerealizuotą Lietuvą, Lietuvą mikroskopiniu pavidalu? Koks legendinių Naisių santykis su realiais Naisiais?

Pri(si)taikyti sovietmečiu reiškė elgtis pragmatiškai, ne ideologiškai16
Nerija Putinaitė - Naujasis Židinys-Aidai

Nesupaprastintai kalbėdami apie sovietmetį ir apie prisitaikymą sovietmečiu, aptinkame paradoksalų lietuviškosios tarybinės valdžios ir plačiosios visuomenės „bendradarbiavimą“ siekiant rasti būdą visuomenei susigyventi su sovietiniu režimu.

Tapti ateistu: Ite, missa est! kaip tarybinės ateizacijos kelias5
Nerija Putinaitė - Naujasis Židinys-Aidai

Tarybinė valdžia norėjo žmones atitraukti nuo Bažnyčios ir religinių praktikų, pakeisti visuomenės pasaulėžiūrinius ir vertybinius orientyrus, religiją visiškai išstumti iš viešojo gyvenimo, įkurdinti asmeninio ir visuomeninio gyvenimo paribiuose. 

Ar vis dar sovietinis Donelaitis?2
Nerija Putinaitė - Naujasis Židinys-Aidai

Aktualinimas nėra vienareikšmis dalykas, nes asmenybės gyvenimo ir veiklos interpretacijos gali labai nutolti nuo pačios istorinės asmenybės. Tokie yra sovietiniai Kristijono Donelaičio įvaizdžiai.