Neringa Butnoriūtė

Pirmosios poezijos knygos: santūrūs analitikai, pasyvus įniršis ir hipsterės epas

Baigiantis metams įprasta aptarti, kas per juos buvo išleista, ką skaitėme, o ko nepastebėjome arba garsiau nekalbėjome.

Metų knygos rinkimai: ko apie save nepasakys kritika

Literatūros kritika prasideda ne tada, kai visus teksto sumanymus ir lygmenis transliuoji, bet kai juos vertini ir esi laisvas savarankiškai bei profesionaliai juos kvestionuoti viešumoje.

Ištikima kūrybos procesui. Prozininkę D. Opolskaitę kalbina N. Butnoriūtė

Rašydamas novelę, pasak D. Opolskaitės, išmėgini aukščiausio kalibro instrumentiką ir taikai sau griežčiausius reikalavimus.

Salono pilnatvė ir kuklūs miesčionio džiaugsmai
Neringa Butnoriūtė - Naujasis Židinys-Aidai

„Skaičiai“ – ketvirtoji Pauliaus Norvilos poezijos knyga. Jo kūrybos išskirtinumo žymė – išties šviesūs, geriečio tekstai apie meilę, rašymą ir praeinamumą.

Nepadorus juokas kilniems tikslams
Neringa Butnoriūtė - skaitymometai.lt

Nepaisant to, juokiesi ar nesijuoki, ar turi kokių lūkesčių apie karnavališkus Kunčiaus tekstus, jie profesionaliai sukonstruoti, paremti jėgingu intelekto darbu, parašyti su stilistine nuovoka.

Poezija iš nepatvarumo

Jaunojo jotvingio premijos laureatės Gretos Ambrazaitės knygos „Trapūs daiktai“ recenzija.

Aukštai virš rugių, giliai po bedugnėmis
Neringa Butnoriūtė - Naujasis Židinys-Aidai

„Šermuonėlių mantija“ Rimvydas Stankevičius primena – jis iš tų kūrėjų, kuriems poezija yra svarbus būdas palaikyti bendrystę.

Sodrus tuštumos išgyvendinimas2
Neringa Butnoriūtė - Naujasis Židinys-Aidai

Viena pažįstama prozininkė, pasirodžius trečiajai Danutės Kalinauskaitės knygai Skersvėjų namai, atsiduso: „Ačiū Dievui, nors ji dar neparašė romano.“

Vandenženklis Kaunui

Jau imi pamiršti, kad augai, girdėdama ant metalinių garažų stogų byrančius laukinius riešutus ir neprieraišius šunis, kuriuos lodė praeivių žingsniai.