Nijolė Liobikienė

Agresija ir smurtas (II)

Iš kur kyla smurtas? Kaip stabdyti smurtą?

Agresija ir smurtas (I)

Negalima agresyviai elgtis ir smurtauti prieš bet kokio amžiaus, lyties, socialinės padėties, sveikatos būklės žmogų.