Nijolė Raudytė OFS

Pokalbis su kun. K. Kasparavičiumi OFM: „Sergantiems vėžiu reikalinga informacija ir trys dieviškosios dorybės“ 2

Brolis kunigas Kazimieras Aurelijus Kasparavičius OFM pasakoja apie „Vilties bėgimą“ ir Toronto Prisikėlimo parapiją, kuri 2018 m. švęs 65 metų įkūrimo sukaktį.