Pal. Jurgis Matulaitis

Dievuje ilsėtis

„Palaimintas žmogus, kuris išmoksta, kiek atitrūkdamas nuo darbų ir rūpesčių, prie Dievo kilti ir Dievuje ilsėti, Dievuje skendėti ir su Dievu vienybėje gyventi.“

Šventumo siekimas2

Dažniausiai į šventumą žvelgiame iš išorės ir tapatiname ją su išoriniais darbais, su nuostabiais apsimarinimais. O vis dėlto ne tai yra šventumas.

„Geriausia ugdymo įstaiga visuomet buvo ir pasiliks šeima“

Pastarieji laikai tinkamai pavadinti vaiko amžiumi, nes niekuomet anksčiau nebuvo skiriama tiek dėmesio auklėjimo klausimui, niekada nebuvo parašyta tiek veikalų, skirtų jaunimo ugdymui ir auklėjimui. 

„Tamsta dar per daug savimi gyveni“ – mintys apie pašaukimą

Ištraukos iš palaimintojo Jurgio Matuliačio laiškų atskleidžia tėvišką ir brolišką kunigo bei marijono širdį, lydinčią kitus pašaukimo kelyje.