Pascal Bruckner

Ir visgi – kas tie pinigai?

Pinigai ir vulgarūs, ir kilnūs, ir fikcija, ir tikrovė. Jie jungia ir skiria žmones, gąsdina tiek pertekliumi, tiek stygiumi. Tai bloga darantis gėris ir gera darantis blogis. 

Du priešai, pažadinę Europą27

Užrašai iš prancūzų rašytojo, filosofo P. Brucknerio paskaitos, skaitytos Prancūzų institute Lietuvoje š. m. kovo 22 d.

Nusikaltusi Europos sąžinė35

Pasak prancūzų mąstytojo P. Brucknerio, didžiausias Europos priešas yra pati Europa su jos atgailaujamuoju požiūriu į savo praeitį, ją graužiančia kalte ir paralyžiuojančiu skrupulingumu.