Pasquale Foresi

Sekmadienio meditacija. Gudrūs kaip žalčiai

Žaltys tradiciškai siejamas su blogiu, demonišku gudrumu. Žinoma, kad ne šitai turėjo omenyje Jėzus, kai kviesdamas mokinius skelbti Gerąją naujieną palygino juos su žalčiais.

Ką reiškia melstis?2
Pasquale Foresi - Kelionė

Melstis iš esmės nereiškia skirti tam tikrą dienos laiką meditacijai ar skaityti kokią nors Šventojo Rašto ištrauką. Lygiai kaip kalbėti rožinį ar ryto ir vakaro maldas. Žmogus gali ištisą dieną visa tai daryti ir nebūti meldęsis nė minutės.