Paulius Balsys

Naktinis klubas – postmodernios visuomenės veidrodis

Naktinis klubas – šiuolaikinės visuomenės jaunimo naktinė laisvalaikio ir pramogos forma, būdinga didesniems postmodernių visuomenių miestams. Tiesa, nežinau, kiek tikslu šį laisvalaikį priskirti jaunimui.