Paulius Subačius

Katalikų, žydų ir pagonių prezidentas

Propagandos frontų katalikai nuolat klausinėja, ar pretendentai pasisakys už (tradicinę šeimą, krikščioniškas vertybes, tradicines religijas).

World after University. Ar pasigedote klaustuko?
Paulius Subačius - VU naujienos

Ar universitetas pats suvokia, kad žmogaus savitiksliškumas, pasak Immanuelio Kanto sampratos, yra kertinis kultūros akmuo? 

Savitikslio žmogaus nuosėdos, arba Orumo netektis švietime
Paulius Subačius - Naujasis Židinys-Aidai

Penkios prielaidos pagal prof. Paulių Subačių, reikalingos siekiant pertvarkyti švietimo sistemą. 

Pastabos apie Akto šaltinius3
Paulius Subačius - Naujasis Židinys-Aidai

Pauliaus Subačiaus komentaras apie Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto suradimą Vokietijoje. 

Kard. A. Bačkio stilius: įsiklausymas ir raginimas prisiimti atsakomybę13
Paulius Subačius - Bernardinai.TV

Apie tai, su kokiais svarbiausiais iššūkiais susidūrė kard. Bačkis per daugiau nei 20 tarnystės metų Vilniuje, mintimis dalijasi LKMA narys dr. Paulius Subačius.

Bažnyčia ir elitai15

Sovietmečiu Bažnyčios ir visuomenės elito dialogas pasaulietinės valdžios laikytas ypač neleistinu ir buvo aktyviai persekiojamas. 

Naujoje knygoje – pal. arkivysk. Matulaičio ir vysk. Būčio laiškų dialogas

Tai pirmasis pal. arkivysk. Matulaičio ir vysk. Būčio epistolinio dialogo leidimas – iki šiol lietuviškai buvo skelbti tik keli susirašinėjimo fragmentai.

„Dvidešimt penkeri religinės laisvės metai“: Žvilgsnis iš Romos8

Kaip per ketvirtį amžiaus buvo matoma Bažnyčios Lietuvoje būklė ir jos kaita turint galvoje pasaulinį kontekstą, pirmiausia atskleidžia Popiežiaus pateikti vertinimai ir siūlymai.

Krikščionys internete

Griaudama konservatyvios ir pažangai priešiškos institucijos įvaizdį Katalikų Bažnyčia bei kitos krikščionių bendrijos veržliai įsitraukė į skaitmeninių komunikacijų plėtrą. 

Krikščionys sekuliarioje visuomenėje2

Sąžinės laisvės triumfą tikintieji pažymėjo pakelėse, sodybose, istorinių įvykių vietose, Baltijos kelio trasoje 1988–1991 m. pastatydami keliolika tūkstančių kryžių.