Popiežius Benediktas XVI

DIDYSIS KETVIRTADIENIS Jn 13, 1–15 „Parodė jiems savo meilę iki galo“
Popiežius Benediktas XVI - Evangelijos komentaras

DIDYSIS KETVIRTADIENIS
Psalmyno II savaitė

Jn 13, 1–15
„Parodė jiems savo meilę iki galo“

„Pranciškau, eik ir atstatyk mano griūvančius namus“
Popiežius Benediktas XVI - Bažnyčios žinios

Spalio 4 d. Bažnyčia mini šv. Pranciškų Asyžietį. 

Ar sukūrus teisingas struktūras, gailestingosios meilės darbai bus nebereikalingi?

Nuo XIX a. Bažnyčios gailestingoji meilė susilaukia prieštaros, kuri vėliau buvo griežtai išplėtota pirmiausia marksistinio mąstymo. Sakyta, jog vargšams reikia ne gailestingosios meilės darbų, bet teisingumo.

„Aukščiausia vienybė yra ne monadinis vienišumas, bet vienybė per meilę“24

Turime matyti abi puses: Dievą atstumiančio ir savyje užsisklendžiančio žmogaus nuodėmę ir pergales Dievo, kuris išlaiko Bažnyčią, nepaisydamas jos silpnumo, ir vis iš naujo įtraukia į ją žmones, per tai juos suartindamas.

Šv. Dominykas ir malda
Popiežius Benediktas XVI - Bažnyčios žinios

Šventąjį Dominyką galime laikyti darnaus dieviškųjų slėpinių kontempliacijos ir apaštalavimo veiklos suderinimo pavyzdžiu. Pasak jam artimiausių žmonių liudijimų, „jis nuolat kalbėdavosi su Dievu arba apie Dievą“.

Bažnyčios mokytojai: šv. Teresė Avilietė1
Popiežius Benediktas XVI - Bažnyčios žinios

Garsiausias Teresės kūrinys, parašytas 1577 metais, kai ji buvo pasiekusi savo asmeninės dvasinės brandos viršūnes, yra „Sielos pilis“.

Įžengimas į Jeruzalę1
Popiežius Benediktas XVI - Katalikų pasaulio leidiniai

Vienas įvykis paskutinėje kelio atkarpoje sustiprina būsimų dalykų lūkestį ir leidžia keliauninkams išvysti Jėzų visiškai naujame akiratyje.

Apie pirmosios krikščionių bendruomenės maldą2
Popiežius Benediktas XVI - Bažnyčios žinios

Pavojaus, sunkumų, grėsmės akivaizdoje pirmoji krikščionių bendruomenė neanalizuoja, kaip reikėtų tinkamai reaguoti, neieško gynybinės strategijos ar priemonių, bet, susidūrusi su išbandymais, pirmiausia ima melstis, kreipiasi į Dievą. 

Jėzaus gundymai
Popiežius Benediktas XVI - Katalikų pasaulio leidiniai

Argi Mesijo misija nėra būtent tokia? Argi Jis neturi būti pasaulio karalius, visą žemę suvienijantis į didžiulę taikos ir gerovės karalystę? Kaip gundymas duona Jėzaus istorijoje turi du savotiškus atitikmenis – duonos padauginimą ir Paskutinę vakarienę, taip ir čia.

Apaštalo Pauliaus atsivertimas
Popiežius Benediktas XVI - Bažnyčios žinios

Kaip matome, visuose šiuose tekstuose Paulius šio momento niekada neaiškina kaip atsivertimo fakto.

Kaip kalbėti apie Dievą?
Popiežius Benediktas XVI - Vatican News

Popiežius trečiadienio bendrojoje audiencijoje sakė, kad jei norime kalbėti apie Dievą, visų pirma reikia aiškiai suvokti, kokią žinią mes turime skelbti šių laikų vyrams ir moterims.

Vienybė – Bažnyčios „vizitinė kortelė“2
Popiežius Benediktas XVI - Vatican News

Tai yra Dievo veikimo pasekmė – vienybė. Todėl vienybė yra Bažnyčios „vizitinė kortelė“ visuotinės istorijos bėgyje.