Popiežius Pranciškus

Išėjimas – pamatinė pašaukimo patirtis
Popiežius Pranciškus - Katalikai.lt

Paskirti savo gyvenimą misijai įmanoma tik tada, kai gebame išeiti iš savęs. Todėl šią Pasaulinę maldos už pašaukimus dieną norėčiau pasvarstyti apie šį ypatingą „išėjimą“, kuris yra pašaukimas arba, tiksliau, atsakas į Dievo mums dovanojamą pašaukimą.

Žinia 30-osios Pasaulio jaunimo dienos proga
Popiežius Pranciškus - Bažnyčios žinios

Brangūs jaunuoliai, Kristuje yra jūsų svajonių apie gėrį ir laimę išsipildymas. Tik jis gali patenkinti jūsų lūkesčius, kuriuos taip dažnai nuvilia melagingi pasaulio pažadai. Kaip sakė šv. Jonas Paulius II: „Jis yra grožis, kuris jus taip traukia.“

Pirmiau žodžių
Popiežius Pranciškus - Bažnyčios žinios

Tai, ką šiandien noriu jums pasakyti, galima sutraukti į tris punktus: pirmenybė liudijimui, ėjimas kitų link, į esminius dalykus sutelktas pastoracinis planas.

Žinia gavėnios proga. Sustiprinkite širdis
Popiežius Pranciškus - Bažnyčios žinios

Kai atsiverčia į Dievo meilę, Dievo tauta randa atsakymus į jai istorijos nuolatos keliamus klausimus. Vienas primygtiniausių iššūkių, kurį šioje žinioje norėčiau aptarti, yra abejingumo globalizacija

Priklausyti Bažnyčiai
Popiežius Pranciškus - Bažnyčios žinios

Nesame izoliuoti ir nesame krikščionys pavieniui, kiekvienas pats sau, ne, mūsų krikščioniškoji tapatybė yra priklausymas! Esame krikščionys, nes priklausome Bažnyčiai. Tai tarsi pavardė.

Popiežiaus žinia Pasaulinės ligonių dienos proga: Sapientia Cordis – Širdies išmintis

Širdies išmintis reiškia būti su savo broliais ir seserimis. Laikas, praleistas su ligoniu, yra šventas. Tai būdas garbinti Dievą, kuris priderina mus prie savo Sūnaus paveikslo.

„Bendruomeninis gyvenimas formuoja širdį“
Popiežius Pranciškus - vitaconsecrata.lt

Dievo gailestingumo patirtis, maitinama maldos ir bendruomenės, turi formuoti visa tai, kas jūs esate, ir visa tai, ką jūs darote. 

Eucharistijos dovana2
Popiežius Pranciškus - Bažnyčios žinios

Per Eucharistiją jaučiame priklausymą Bažnyčiai, Dievo tautai, Dievo Kūnui, Jėzui Kristui. Niekad iki galo nesuvoksime viso to vertės ir turtingumo.