Povilas Aleksandravičius

Kodėl įvyko karas?
Povilas Aleksandravičius - Mažoji studija

Pažvelkime į žydų ar lenkų istoriją ne tik mūsų, bet ir jų akimis, jiems darant tą patį su mūsų tautos istorija – pajusime, kaip blėsta neapykanta.

Prancūzų filosofas: krikščionybė gali padėti žmonijai išbristi iš krizės

Krikščionybė globalizuotam pasauliui gali duoti labai daug ir per savo puoselėtą kančios antropologiją.

Prancūzų filosofas: krikščionybė – priešnuodis tiek nacionalizmui, tiek multikultūralizmui

Povilo Aleksandravičiaus pokalbis su prancūzų filosofu, kunigu Philippe Capelle-Dumont.

Pamąstymai, kilę dalyvavus senojoje liturgijoje
Povilas Aleksandravičius - Mažoji studija

Paslapties pojūtis yra aštrus, ir beveik dvi valandas trunkanti ceremonija ne tik neprailgsta, bet ir verčia klausti, ar Bažnyčia, supaprastinusi savo liturgiją, neprarado svarbių, netgi esminių būdų vesti žmones Dievo patirties link. 

Maurice Zundelis – šviesa gydęs mistikos genijus
Povilas Aleksandravičius - Mažoji studija

„Magnificat leidiniai“ išleido pirmąją lietuvišką knygą apie Maurice‘ą Zundelį, parašytą žinomo italų autoriaus Claudio Dalla Costa ir puikiai išverstą Audriaus Musteikio.

Sąjūdžiui – 30. Ir vis dėlto: nuo meilės į neapykantą – tik vienas žingsnis
Povilas Aleksandravičius - Mažoji studija

Sąjūdis, atvedęs Lietuvą į politinę nepriklausomybę, yra be galo įdomus reiškinys filosofinės antropologijos ir psichologijos požiūriu. Už šių žodžių – „Sąjūdis atvedė Lietuvą į politinę nepriklausomybę“ – slepiasi ypatinga patirtis.

Apie dvasinį Europos uždavinį. Pokalbis su Jeanu-Marcu Ferry

Būdama transnacionalinė, Sąjunga turi turėti nuolatos jaučiamą etinę substanciją, kuri inspiruotų jos institucijas. 

„Tarp dviejų pasaulių“: S. Šalkauskio mintys apie Lietuvą ir jos misiją pasaulyje

1919 metais, studijuodamas filosofijos doktorantūroje Šveicarijoje, S. Šalkauskis publikavo beveik 300 puslapių apimties monografiją „Tarp dviejų pasaulių: Lietuvos nacionalinės civilizacijos klausimo sintezė“.

Kuo reikšminga prezidento E. Macrono kalba Prancūzijos vyskupams?
Povilas Aleksandravičius - Mažoji studija

Dalyvaudamos socialiniame dialoge, religinės konfesijos turi sugebėti išreikšti savo vidinius įsitikinimus racionaliais universaliais argumentais.

Tradicija: gyva, mirusi, pavojinga...
Povilas Aleksandravičius - Mažoji studija

Negalime pasiduoti tai gundančiai ir primityviai mąstymo schemai – kaltųjų paieškoms, manant, kad juos nubaudus viskas susitvarkys. Globalizuoto pasaulio sąlygomis kraujo praliejimas gali tapti visuotinis, apokaliptinis ir... paskutinis. 

Nekontroliuojamos fantazijos. Atsakymas V. Radžvilui

Kadangi reikalas viešas, kas nors turi pagaliau viešai pasakyti tai, apie ką šnabždamasi akademinėje bendruomenėje: šis žmogus nekontroliuoja savo fantazijų, šis karalius – nuogas.

Pragariškas ratas: Europa tarp kiaurumo ir uždarumo

Norint suprasti šiandien Europoje, o ir visame pasaulyje vykstančius socialinius procesus, susijusius su tapatybės sąvoka, jau nebegalima apsiriboti dviem įprastinėmis kategorijomis – uždarumo ir atvirumo.

2018-ųjų metų jubiliejai: tautos jėga, trapumas ir pikti nykštukai
Povilas Aleksandravičius - Mažoji studija

Tauta yra ir galinga, ir trapi. Pavojaus akivaizdoje buvome pasiryžę gultis po tankais. Tačiau pralaimėjome kasdienę kovą su savo žmogišku egoizmu. Įprastinis metas yra pavojingesnis tautai nei išorinis pavojus. 

„Žmonijos pabaiga gali ateiti per lėtą ir laipsnišką išsekimą“. Rémi Brague’ą kalbina Povilas Aleksandravičius

Ir nebūkime naivūs, vieningos Europos projektas nebūtų galėjęs tapti realybe be geranoriškos amerikiečių, mus globojusių savo atomine galia, pagalbos. Ši galia apsaugojo vadinamosios Vakarų Europos šalis nuo Sovietų Sąjungos kėslų.

Globalizacijos paradoksai ir pakitusi autoriteto samprata3
Povilas Aleksandravičius - Mažoji studija

Vieni globalizacijoje įžvelgia grėsmę kultūroms, tautoms ir netgi žmonijos egzistencijai. Kiti, priešingai, globalizaciją vertina kaip naują žmonijos gyvenimo erą, kurioje mezgasi kažkoks dvasinio pobūdžio pažadas

Filosofija ir politika: E. Macrono atvejis41
Povilas Aleksandravičius - Mažoji studija

Tik ką išrinkto Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono asmenybė turėtų sudominti visus humanistiką branginančius piliečius, o ypač filosofus. Jauniausias visų laikų Prancūzijos prezidentas turi filosofo išsilavinimą.

Ar reikia bijoti atviros visuomenės?36

Šiandien atviros visuomenės idėja yra vis labiau kritikuojama. Į atvirumą imama žvelgti su nepasitikėjimu, įtarumu, kaip į pavojų nacijos egzistencijai ir žmogaus moralei. 

Žmogaus prigimtis ir katalikybės prigimtis87
Povilas Aleksandravičius - Mažoji studija

Kas yra žmogus? Turėtume saugotis aiškių, tiesmukų, galutinių atsakymų į šį klausimą. Tokių atsakymų rasime ir buitiniuose žmonių pokalbiuose, ir prastoje filosofijoje bei teologijoje.

Dvasingumas nėra ideologija47

„Dvasingumas“ yra svarbus žodis. Žmogus, užčiuopęs autentiško dvasinio gyvenimo pradus, vertina juos kaip fundamentalią savo gyvenimo realiją. Tikras dvasinis gyvenimas daro žmogų laimingą. 

Mūsų proto viražai – kaip ištiesinti jo kelius?1

Koks yra dabartinis mūsų mąstymo būdas, keliantis šitiek problemų ir galbūt vedantis mus į išnykimą?