Povilas Šimkavičius

Parapijiečių mylimas sielų ganytojas Jonas Krizostomas Kukta SJ

Paprasto ir parapijiečių mylimo sielų ganytojo kunigo vienuolio jėzuito Jono Krizostomo Kuktos tarnystės prisiminimai.

Monsinjoro Alfonso Svarinsko atminimo žvaigždė šviečia

Gyvenime teko sutikti daug įvairių žmonių: vieni tarsi meteorai, patekę į žemės atmosferą, nušvisdavo akimirkai, kiti, nors jau iškeliavę Anapilin, šviečia ryškia atminimo žvaigždės šviesa.

Monsinjoro Alfonso Svarinsko pirmųjų mirties metinių minėjimas

Prieš vienerius metus liepos 21 d. į paskutinę kelionę išlydėjome Lietuvos katalikų dvasininką, monsinjorą, disidentą, politinį veikėją, Lietuvos partizanų, šaulių, politinių kalinių ir tremtinių kapelioną, dimisijos pulkininką Alfonsą Svarinską