Pranciška Mačiulytė OSC

Šv. Maksimilijonas Kolbė OFMConv4

Iš prigimties būdamas ūmaus būdo, amžininkų prisiminimuose jis charakterizuojamas kaip itin romus ir susitvardantis.

Šv. Kunigunda – Jono Pauliaus II duotasis pavyzdys jaunimui1

Gyvenimas tuometinėje Lenkijoje nebuvo ramus – kraštą puldinėjo totoriai, todėl Boleslovui su Kunigunda ir Gšymislava teko trauktis į Vengriją, vėliau ieškoti prieglobsčio Moravi

Šv. Klara – brolių ir seserų dvasinė motina

Turėdami bendrą tikslą – gyventi Evangelija, Asyžiaus šventieji tai išgyveno skirtingais būdais. Pranciškus keliavo skelbdamas Dievo žodį, Klara buvo klauzūros tyloje saugodama Žodį savo širdyje kaip Marija.

Šv. Klaros ikonografinio atvaizdo mįslė

Rugpjūčio 11 d. minima šventoji mergelė Klara Asyžietė dažniausiai vaizduojama su monstrancija, kryžiumi, lelija arba knyga rankoje, taip primenant, kad ji yra pirmoji moteris, kurios parašyta Regula buvo patvirtinta Bažnyčios.

Šv. Klara – brangiausias perlas Ordino statinyje

Klara apibūdinama kaip „kilminga gimimu, bet dar kilnesnė malone; mergelė kūnu, skaisčiausia siela; jaunutė amžiumi, bet senolė būdu; tvirta pasiryžimu ir deganti karščiausiu Dievo meilės troškimu; apdovanota išmintimi ir ypatingu nuolankumu.