Pranciškus Fenelonas

Jie sutinka būti laikomi bepročiais
Pranciškus Fenelonas - Gyvoji Duona

Šie Išminčiai seka paskui žvaigždę nesvarstydami; jie, būdami labai išmintingi, liaujasi tokie būti, idant paklustų šviesai, kuri pranoksta jų šviesą.