Prof. Jonas Grigas

Kodėl filosofija prasideda ten, kur baigiasi mokslas?

Senovėje būtent filosofai kėlė pažangiausias mintis, skatino pažinti pasaulį. Iš jo išsiplėtojo mokslas. Tačiau dabar mokslininkai mėgta švelniai pakritikuoti to mokslo atstovus.