Ramūnas Garbaravičius

Tolerancijos sąlyga – žmogiškumas ir meilė

Šiandien negali nejaudinti akivaizdus griovys tarp akademinio išmanymo ir su juo beveik jokio ryšio neturinčios masinės elgsenos paviršiaus. 

Šimtmečiai ir tolerancija

Pasaulyje, kuriame tikėjimas Dievo tvarka lengvai keičiamas tikėjimu viskuo, kas pakliūva didesnio ar mažesnio ekrano paviršiuje, labai greitai veriasi naujojo fanatizmo ir naujos elektroninių laukinių minios tamsybės.

Apie toleranciją ir empatiją 5

Nelengva patikėti paprastu nuoširdumu tokiu metu, kai skelbiama, jog niekas nebėra tiesa. Todėl ir verta pakartoti: Mes visi kartu su savo protėviais ir tėvais buvome ir esame atsakingi už viską, kas nutiko dramatiškoje praeityje.

Pažvelgti tiesai į akis

Jei šiame pasaulyje yra stebuklų, tai jie yra susiję ne su technologijomis ir institucijomis, bet su žmogaus širdimi ir žmogiškumo slėpiniais. 

Kalba Tolerancijos žmogaus paskelbimo iškilmėse

 Kasmetinis ritualas per visus praėjusius keliolika kartų vertė kai ką pakartoti. Naujos ir nepakartotinės buvo tik nominantų pavardės. Kita vertus, nauji, bet tikrai kartotini buvo jų žodžiai ir veiksmai, dėl kurių mes paskelbiame juos Tolerancijos riteriais.