Ramūnas Labanauskas

Juozas ir Anelė Brazauskai – jaunimo ugdytojai
Ramūnas Labanauskas - Laiškai bičiuliams

Katalikiškame pogrindyje sovietmečiu svarbi buvo ateitininkų Juozo ir Anelės Brazauskų mokykla. Ramūno Labanausko straipsnis apie šios šeimos darbą su jaunimu.