Rima Dirsytė

Ką XVIII a. Vilniaus laikraščiai pasakoja apie LDK Vyriausiąjį Tribunolą?
Rima Dirsytė - Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Teismo ceremonialas skyrėsi nuo dabartinio – paprastai jo darbą lydėjo iškilmės ir pramogos: puotos, vaišės ir kiti sostinei būdingi dalykai.