Rima Sabaitė-Jankauskienė

Apie Vydūno viešnagę Biržuose ir Pasvaly
Rima Sabaitė-Jankauskienė - Šiaurietiški atsivėrimai

Šiemet minime Mažosios Lietuvos kultūros veikėjo, rašytojo, filosofo Vilhelmo Storostos-Vydūno 150-ąsias gimimo metines. Iš istorijos nuotrupų – apie jo viešnagę Biržuose ir Pasvalyje 1934 m. balandį.