Rima Urbonaitė

Ar politikams reikia aktyvios pilietinės visuomenės?1

Jei į piliečius bus žiūrima iš aukšto tik kaip į tuos bėdžius, nuolat prašančius išmaldos, deja, tokia politika į jokį geresnį rytojų nenuves.