Rimgailė Dikšaitė

Iš Sibiro grįžęs Simonas Jazavita: istoriniai įvykiai padeda perprasti dabartį

Ši misija tai pilietinės raiškos būdas, skatinantis diskusijas apie istorinės atminties svarbą ir ugdantis sąmoningumą istoriją vertinti su didele atsakomybe bei pagarba.

Energetinis saugumas – didžiausia pažanga per nepriklausomybės laikotarpį2

Tiek prieš įstojimą į Europos Sąjungą, tiek ir po jo, Lietuva buvo kaip „atskira sala“, kai kurie izoliacijos bruožai išlikę ir iki šiol.