Roger Scruton

Konservatizmo reikšmė

Kokios yra konservatizmo idėjos? Koks šių idėjų santykis su kitomis ideologijomis? Ar konservatyvus mąstymas gali būti svarbus šiandien?

Teisių religija6

Europos civilizacija yra paženklinta dviejų Kristaus įsakymų – mylėti Dievą visa savo širdimi ir savo artimą kaip save patį.

Kodėl dabar ateina laikas išjungti muziką?

Reikia išjungti muziką, kad atrastume tikrąją  jos vertę, sako filosofas  Rogeris Scrutonas.

Tai, kas ne­par­duo­da­ma2
Roger Scruton - Šiaurės Atėnai

Dva­si­nes gė­ry­bes su­ter­šia ar­ba su­nai­ki­na ban­dy­mas jo­mis pre­kiau­ti. Jei jos ir tu­ri kai­ną, ji ma­tuo­ja­ma au­ka ir sa­vęs at­si­ža­dė­ji­mu. Taip yra su mei­le, lai­me ir šven­tais da­ly­kais.

Freudas – fantastas2
Roger Scruton - Šiaurės Atėnai

Sigmundas Freudas gimė 1856 m. gegužės 6 d., tais pačiais metais, kai Richardas Wagneris baigė kurti operą "Valkirija" - kūrinį, dramatiškai išreiškiantį visas temas, kerėjusias Freudą = nuo sapnų iki kraujomaišos.

Didelė grožio ignoravimo kaina2

Žmonėms reikia grožio. Daugelyje modernaus gyvenimo sričių – populiariojoje muzikoje, televizijoje, kine, kalboje ir literatūroje – grožis keičiamas triukšmingomis, tačiau žmogaus dėmesį pasigrobiančiomis klišėmis.

Religijos sugrįžimas11
Roger Scruton - Šiaurės Atėnai

Pa­ma­tęs, kiek daug bai­sy­bių at­lik­ta ti­kė­ji­mo var­du, Vol­tai­re’as šūk­te­lė­jo gar­si­ą­ją fra­zę: „Su­nai­kin­ki­te tą šlykš­ty­nę!“

Kičo galia

Modernusis menas troško sunaikinti kičą, bet štai ir vėl esame jo liūne, antrojoje trilogijos dalyje sako Rogeris Scrutonas.

Kaip modernus menas užstrigo, apsiribojęs tikslu šokiruoti?

Filosofas Rogeris Scrutonas mąsto apie skirtumą tarp meno, kuris kuriamas nuoširdžiai, ieškant tiesos, ir tarp meno simuliacijų šiandien, deja, pelnančių daug kritikų dėmesio.

Kaip mes atpažįstame tikrą meną?2

Paskutinėje trilogijos dalyje rašytojas ir filosofas Rogeris Scrutonas nusako, kas meno kūrinį padaro didį.

Begėdiškieji ir nemylintieji

Štai kas atsitiko per pastaruosius dešimtmečius – žmogaus kūno supratimas nuvertėjo nuo subjekto iki objekto, nuo asmenybės iki priemonės. Postmoderni kultūra yra ne tik begėdiška, bet ir nemylinti.