Romualdas Beniušis

S. Ušinsko vitražo Kretingoje paslaptys
Romualdas Beniušis - Pajūrio naujienos

Šiandien atkurtas žinomo dailininko vitražas džiugina Kultūros centro darbuotojus, jo lankytojus ir yra puikus meno kūrinių išsaugojimo pavyzdys.

Kaip mes eidavome į kiną
Romualdas Beniušis - Pajūrio naujienos

Pirmasis viešas kino seansas Lietuvoje įvyko 1897 m. O pirmieji kino teatrai atsirado 1905 m.

Kunigas, atstatęs sudegusią Darbėnų bažnyčią
Romualdas Beniušis - Pajūrio naujienos

1944 m. rudenį A. Bardauskas pasitraukė į Vakarus, su širdgėla palikdamas Darbėnus ir jo kartu su tikinčiaisiais po gaisro atstatytą ir puoselėtą bažnyčią.

Kretingoje užgimusi H. Puskunigio meilė šachmatams
Romualdas Beniušis - Pajūrio naujienos

Šachmatų žaidimo propaguotojo, tarptautinės kategorijos teisėjo, knygos apie šachmatus autoriaus Henriko Puskunigio meilė šiam žaidimui prasidėjo karo metais Kretingoje. 

Klo Liusė – Leonardo da Vinci pažinimo oazė
Romualdas Beniušis - Pajūrio naujienos

Klo Liusė – pilis, kurioje paskutinius trejus savo gyvenimo metus praleido Leonardo da Vinci. 

Bretanė – vieta, kur saugoma istorija ir gerbiamos tradicijos
Romualdas Beniušis - Pajūrio naujienos

Tradicijų ir senųjų papročių laikymasis – viena Prancūzijos ir jos gyventojų vertybių. 

Ką pamirštame švęsdami miestelių šventes
Romualdas Beniušis - Pajūrio naujienos

Žydai litvakai ir jų palikuonys grįžta į Lietuvą ieškoti savo šaknų, aplankyti vietas, kur gyveno, taip pat ieško per Holokaustą pavieniams žydams padėjusių išlikti vietinių žmonių palikuonių.

Kada pagerbsime žuvusius prancūzų ir belgų karo belaisvius?
Romualdas Beniušis - Pajūrio naujienos

Klaipėdos krašto buvimas Rytų Prūsijos dalimi paliko jame ne vieną istorijos pėdsaką, tarp kurių – ir prancūzų karo belaisvių palaikai šiame krašte.

Kaip jie mus teisė. Marija Tiškevičiūtė
Romualdas Beniušis - Pajūrio naujienos

Istorija apie Mariją Tiškevičiūtę - kūrėją, kultūrininkę, grafaitę, stalinistinio režimo auką.

Adomas Mickevičius – „atradęs“ ir garsinęs Palangos kurortą
Romualdas Beniušis - Pajūrio naujienos

„Tėvyne, Lietuva, mielesnė už sveikatą! Kaip reik tave branginti, vien tik tas pamato, kas jau tavęs neteko...“. Ar daug pasaulyje šiandien yra žmonių, galinčių iš širdies tai viešai ištarti?

Skleidę mokslo šviesą
Romualdas Beniušis - Pajūrio naujienos

Norėtųsi, kad skaitytojas, perskaitęs šią trumpą mokytojų šeimos istoriją, prisimintų ir savo mokytojus, kurie visais, net ir pačiais sunkiausiais laikais, stengėsi šviestis ir šviesti.

Lietuvos savanoriai, atstatę Gaidžio kalno koplyčią
Romualdas Beniušis - Pajūrio naujienos

Lietuvos kariuomenės kūrimosi pradžioje lemiamą vaidmenį suvaidino kariai savanoriai, atsiliepę į Laikinosios Vyriausybės 1918 m. gruodžio 29 d. atsišaukimą „Lietuva pavojuje“.

Kretingos žydas, žuvęs už Abiejų Tautų respubliką
Romualdas Beniušis - Pajūrio naujienos

Pasakojimas apie Bereką Joselevičių – Kretingos žydų šeimoje gimusį Lietuvos ir Lenkijos patriotą, kovojusį Napaleono kariuomenės gretose ir svajojusį apie savo tėvynės laisvę.

Kaip mes važiuodavome iš Kretingos į Palangą
Romualdas Beniušis - Pajūrio naujienos

Šiandien retas susimąsto, kad kažkada kelionė iš Kretingos į Palangą buvo gerokai sudėtingesnė.

Darbėnų metraštininkas Elijahu Bruckus
Romualdas Beniušis - Pajūrio naujienos

Senosios Lietuvos miestelių fotografijos – unikali šalies kultūrinio paveldo dalis. Svarbų indėlį įnešė ir kuklūs provincijos fotografai, kurių biografijos mažai žinomos, o likimai dažnai tragiški. 

Kretingos pranciškonų vienuolyno sodo paslaptys
Romualdas Beniušis - Pajūrio naujienos

Šiandien be pėdsakų išnykęs Kretingos pranciškonų vienuolyno sodas – legendinė miesto istorinė vieta, tarpukariu regėjusi daugybę to meto garsių asmenybių. 

Vašingtone liudijęs apie Holokaustą Kretingoje
Romualdas Beniušis - Pajūrio naujienos

Kai kretingiškiai melsdavosi senųjų kapinių Šv. Jurgio koplyčioje, naciai šv. Antano rūmų kieme rengė parodomąsias žydų vyrų egzekucijas, kurių liudininku tapo ir P. Jurkus.

Žemaitijos pedagogo Juozo Gedgaudo šeimos istorija
Romualdas Beniušis - Pajūrio naujienos

Šeima įsikūrė 1934 m. pranciškonų vienuolių pastatytuose Šv. Antano rūmuose, kretingiškių švelniai pavadintuose Šv. Antano nameliu. 

Tylieji Imbarės herojai ir jų išgelbėti salantiškiai
Romualdas Beniušis - Pajūrio naujienos

Tylieji Imbarės kaimo didvyriai Sofija ir Pranas nacistinės okupacijos metais rizikuodami savo gyvybe išgelbėjo du salantiškius žydus – Rapolą Veržbolauską ir  Basią Abelmanaitę.

Ar Kretinga turės savo palaimintąjį?

Romualdas Beniušis rašo apie botaniką, tretininką Jurgį Pabrėžą, kurio gyvenimo moto buvo: „Dievas mato, laikas bėga, mirtis genasi, amžinybė laukia...“

Darbėniškiai, gelbėję savo gydytoją Jochvedą

1941 metų birželio 22 dieną nacistinės Vokietijos armijai įžengus į Sovietų Sąjungos 1940 metais okupuotą Lietuvą, netrukus pradėtos vykdyti makabriškos, genocidu virtusios represijos prieš Lietuvos piliečius žydus.

Gelbėjai žydus? Keliauk į Sibirą7

1944 metų spalio 10 dieną į Lietuvos pajūrį įžengusi sovietinė kariuomenė atnešė palengvėjimą per karą išlikusiems Darbėnų miestelio žydams

Katerina ir Benediktas Bagdanavičiai – Darbėnų žydų paskutinė viltis1

Kas jie, Katerina ir Benediktas Bagdanavičiai, tylieji Būtingės kaimo didvyriai, nepaisydami mirtino pavojaus sau ir šeimai, nepabūgę ištiesti pagalbos rankos žmonėms, kurie buvo pasmerkti mirti vien už tai, kad gimė žydais?

Ar kada nors dar skambės Kretingos bažnyčios varpai?1

1941 m. birželio 26 d. nuo nacių padegtos žydų sinagogos po miestą išplitęs gaisras palietė ir bažnyčią bei jos bokštą, o liepsnose pražuvo ir visi tuo metu bokšte kaboję varpai.

Kunigo Augustino Dirvelės gyvenimas ir jo Golgota

Kunigas pranciškonas Antanas Dirvelė – neabejotinai ryškiausia tarpukario Kretingos asmenybė, čia palikusi žymų savo neilgo, tačiau garbingo ir kartu tragiško gyvenimo pėdsaką.

Barbora Žiliūtė – Medomiškių kaimo gailestingoji globėja

Tikėtina, kad uoli katalikė B. Žiliūtė, kuriai likimas pagailėjo savo šeimos ir vaikų, dviejų moterų gyvybių išsaugojimą priėmė kaip Dievo siųstą išbandymą ir tuo pačiu Jo dovaną, įprasminančius jos gyvenimą. 

Du požiūriai į mišką ir Lietuvą

Taip iš buvusio penkiasdešimtmečio ąžuolyno liko tik kelmai ir „Ąžuolų“ gatvės pavadinimas, nors įstatymų pažeidimų ir nerasta.