Romualdas Ozolas

Tauta, valstybė, pilietis
Romualdas Ozolas - Ateitis
Tas, kuris sugeba dorotis su savo juodosiomis paskatomis ir nori gyventi dorai, gali lengviau galvoti, kaip savo dvasios kokybę paversti bendrojo gyvenimo gėriu.
Kelio atgal nėra!3

Primename  Romualdo Ozolo kalbą iš 1988 m. spalio 22-23 Vilniuje Sporto rūmuose vykusio Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo.