Romualdas Rakauskas

Romualdas Rakauskas. Fotovi(t)ražai: Skaudančios žemės tylėjimas

Sugriautos Karaliaučiaus katedros didybėje tarp išlikusių tvirtaplyčių sienų ir gotikinių langų akiduobių nematomais vargonais groja tyla. Spengianti. Slegianti. Tarsi čia būtų palaidota pati Mirtis.

 
Romualdas Rakauskas. Fotovi(t)ražai: Pažemintojo išaukštinimas

Naujausias R. Požerskio fotoalbumas „Mažasis Alfonsas“ tarsi daugiavaizdė fotoapysaka apibendrina ir įamžina beveik dvidešimt paskutiniųjų mažiausio Lietuvos ūkininko Alfonso Mickaus gyvenimo metų...

Romualdas Rakauskas. Fotovi(t)ražai: Reminiscenciniai pasipasakojimai

A. Kunčiaus darbuose daiktai apšviečia vieni kitus, šitaip susijungdami į gyvenimą, į pasaulį, vieni kitiems dovanodami iš visatos gaunamą šviesą, lyg dvasia skleistųsi...

Romualdas Rakauskas. Fotovi(t)ražai. Naujojo amžiaus rentgenograma

Gal iš tiesų jau reikėtų atsisakyti pagal projekto sąlygas privalomo ir senienas pateisinančio burtažodžio „vakar ir šiandien“, o palikti tik prigimtinį – „Lietuvos fotografija“. Be jokių teminių paantraščių.

Romualdas Rakauskas. Fotovi(t)ražai: Apie dvi fotografijos knygas

Profesionalaus fotoalbumų sudarytojo amatas nūnai tampa itin paklausus, nes tokių leidinių kasmet pasirodo ne vienas kitas, bet dešimtys, o fotografiją gerai išmanančių dailininkų dizainerių – tik vienas kitas.

Romualdas Rakauskas. Fotovi(t)ražai: Lemiamos akimirkos palaimintasis

Gal jausdamas margumo perteklių dizaineris Gytis Skudžinskas Ramūno Danisevičiaus fotografijų albumui „Būti laiku“ parinko tamsiai mėlyną drobę ir joje įspaudė tik vieną D raidę, kurią geriau galima apčiuopti, negu pamatyti.

Romualdas Rakauskas. Fotovi(t)ražai: Ateiviai iš laimingųjų planetos

Nors ir paradoksaliai skamba – suvaidintas reportažas, bet tegu žurnalistikos teoretikai pasiaiškina žanrų grynumo problemas, o mes pasmalsaukime, kaipgi sekėsi save vaidinti įžymybėms.

Romualdas Rakauskas. Fotovi(t)ražai: Už baltos užuolaidos2

Birželio trečiąją 54-ojoje Venecijos tarptautinio meno bienalėje iškilmingai atidarytas Lietuvos paviljonas, kuriame lankytojai gali susipažinti su Dariaus Mikšio instaliacija-performansu „Už baltos užuolaidos“.

Romualdas Rakauskas. Fotovi(t)ražai: Gamtos šventovės kūrėjas2

Pagaliau po dvidešimties metų, piniginio paramstymo sulaukusi, pasirodė dar Atgimimo pradžioje parengta, bet po leidyklų griūties paslaptingai pradingusi Jono Kalvelio monografija

Godus išsipildymo. Pokalbis su fotomenininku Romualdu Rakausku1

Turiu pripažinti, kad man gyvenime sekėsi ir sekasi. Kai bičiuliai kritikuodavo atsakydavau sau, kad tik būdamas toks, koks esu, galiu būti tikras ir nesirengiu savęs perdirbinėti pagal kitų skonį.

Romualdas Rakauskas. Fotovi(t)ražai. Šaligatvių biografas2

Arba tiesiog šaligatvininkas. Taip dabar galėsime vadinti fotografuojantį poetą Julių Kelerą, kuris visą gyvenimą mynė, o pastaruosius penkerius metus dar ir fotografavo cementines miesto grindis bei išleido albumą „Vilniaus šaligatviai“

Romualdas Rakauskas. Fotovi(t)ražai: Gyvenimas fotografijose1

Istorijos bedugnėn nugarmėję svarbiausi pernykščiai įvykiai išraiškingais vaizdiniais sugrąžina mus jaudinusias akimirkas, dažniausiai jau praradusias buvusį aktualumą, bet išsaugojančias nesenstantį fotoreporterių meistriškumą.

Romualdas Rakauskas. Fotovi(t)ražai: Šimtmečių susitikimai2

Būsiu savo cecho išdavikas ir prisipažinsiu, kad žodžiais nutapytas paveikslas įtaigesnis, išjudina platesnes vaizduotės erdves, matai ne sustingusio vaizdo plokštumą, o spalvingai užpildytą gyvenimo gabaliuką.

Romualdas Rakauskas. Fotovi(t)ražai: Pavargusio kaimo grimasos

Atmintinai žinome, kad menas turi rodyti visokius gyvenimo skaudulius, bet visgi kirba giluminis nerimas, ką sudaigins žiūrinčiojo sielon kritęs tokios žiaurios tiesos grūdas. Ar užterš, ar paskatins ieškoti šviesos ir gėrio?

Romualdas Rakauskas. Fotovi(t)ražai: Koncertas fotografijai ir žodžių fortepijonui

Kęstučio Navako ir Gintaro Česonio meninis tandemas pradžiugino dailiu albumu „Sutiktas Kaunas“, kuriame draugingai susitinka tekstai ir fotografijos.

Romualdas Rakauskas. Fotovi(t)ražai. Kražių natiurmortas tarp škotų ir dzūkų2

Knygos įvade autorius deklaruoja, kad, sugrįžęs iš prabangių lozanų, paryžių, čikagų ir atvažiavęs į Kražius, tikėjosi pamiršti viską, „ko mokėsi apie fotografiją, ir pakeisti nusistovėjusius fotografinius požiūrius“. Tokius revoliucingus žodinius siekius gyvenimo tikrovė dažniausiai pasuka sava kryptimi.

Romualdas Rakauskas. Fotovi(t)ražai. Nuogas maištininkas troleibuse

Revoliucionierių profesinė pareiga – sugriauti praeitį ir naujai pastatyti ateitį. A. Macijausko siekis – sutrypiant senamadišką dorovės estetiką pakilti į drąsiausiųjų originalų avangardą.

Romualdas Rakauskas. Fotovi(t)ražai. Neaprėpiama fotografinė atmintis1

Svarbiausia Fotosąjungos metraščio paskirtis – meninių fotografijų sklaida. Klaidžiodamas medžiagos gausybėje A. Aleksandravičius be reikalo įsipainiojo į teminės publicistikos klampynę.

Romualdas Rakauskas. Fotovi(t)ražai. Erotinis masažas akims1

Jau tris dešimtmečius su smagiu entuziazmu tarsi azartiškas lošėjas jis nuolat imasi panelyčių fotografavimo ir, matyt, dar neprarado vilties sugauti tą vienintelį, nematytą kadrą.

Romualdas Rakauskas. Fotovi(t)ražai. Skraidantis Mikališkių stebukladarys1

Naujausiame šimtapuslapiniame A. Griškevičiaus fotografijų albume „Mikališkių stebuklai“ randame ne tik sudėtingų pasiskraidymų, bet ir beveik visą aštuonerių metų fotografavimo derlių.

Romualdas Rakauskas. Fotovi(t)ražai: Auksinio Lai Vėjaus skersvėjai9

Gerai padarė amžinasis keliauninkas Paulius Normantas naujausiame albume „Auksinis Budos vėjas“ į tolimuosius pietryčių Azijos kraštus pažvelgęs jautria menininko akimi.

Romualdas Rakauskas. Fotovi(t)ražai: Sugrįžimo iš Dangaus į Žemę dokumentas

Iš pavienių Arvydo Šliogerio rytmetinių peizažų, matytų „Trijų filosofų“ fotoparodoje ir spausdintų Fotosąjungos metraštyje, galima buvo tikėtis gražaus albumo. Gražaus!

Romualdas Rakauskas. Fotovi(t)ražai: Spaudos fotografijos labirintai1

Fotografuojantiesiems vertintojai visada būna kalčiausi už neįtinkantį atrinkimą ar neteisingą apdovanojimą. Kiekvienam būna smagu savo nuomonę derinti su žiūristų sprendimais. Šiųmetiniame metraštyje aš solidarus tik su keturiais „Auksiniais kadrais“.

Romualdas Rakauskas. Fotovi(t)ražai. Turėti viską neturint nieko

Leidykla „Kitos knygos“ pradėjo leisti intriguojančią seriją „Kita fotografija“.

Romualdas Rakauskas. Fotovi(t)ražai: Kai darbas tampa malda

„Išgerk, Romai, geras fotografas esi“, – tokiu užrašu ant savo gyvenimo knygos „Antanas Sutkus. Retrospektyva“ („Sapnų sala“. Vilnius, 2009) amžinas bendražygis uždarė mūsų kūrybinės bičiulystės ratą.

Romualdas Rakauskas. Fotovi(t)ražai: Žaismingas formų pasaulis

Romas Juškelis galėtų būti sėslumo ir pastovumo simbolis. Visą šešiasdešimtmetį pragyvenęs tame pačiame gimtajame būste Nemuno gatvėje, jis savo kasdienybę uždaro į nediduką, keliasdešimčia žingsnių išmatuojamą, trikampį.

Romualdas Rakauskas. Fo­to­vi(t)ra­žai: Tik­ro­ve ga­ruo­jan­čios gy­ve­ni­mo rie­kės

Fotovi(t)ražinių apžvalgų pradžioje abejojau, ar kas mėnesį atsiras naujas leidinys, ar kuriam laikui nereikės stabdyti rašymų. Bet fotoalbumai nenutrūkstamu srautu vos ne kas savaitę gula į smagiai augančią rietuvę. Net tarpusavyje pradeda stumdytis, kuriam pirmiau įšokti į naujausią publikaciją.

Ro­mu­al­das Rakauskas. Fo­to­vi(t)ra­žai: Švie­sos iš­min­ties liu­dy­to­jai

Menotyrininkė Margarita Matulytė, parengusi jau ketvirtąjį, paskutinį, metraštį „Lietuvos fotografija: vakar ir šiandien’08“ (Lietuvos fotomenininkų sąjunga. Vilnius, 2008), savo nuožiūra sudėliojo pagrindinius nūdienos fotografinius akcentus. Neradus autorinės atsisveikinimo pratarmės, teks spėliojant klaidžioti sudarytojos dvasinių siekių labirintais.