Ses. Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa OCD

Lk 11, 42–46 „Vargas jums, fariziejai; ir jums, Įstatymo mokytojai!“

Psalmyno IV savaitė

Lk 11, 42–46
„Vargas jums, fariziejai; ir jums, Įstatymo mokytojai!“

Lk 11, 37–41 „Duokite žmonėms iš vidaus tarsi išmaldą, ir viskas jums bus nesutepta“

Psalmyno IV savaitė

Lk 11, 37–41
„Duokite žmonėms iš vidaus tarsi išmaldą, ir viskas jums bus nesutepta“

Lk 11, 29–32 „Šitai kartai nebus duota jokio kito ženklo, kaip tik Jonos ženklas“

Psalmyno IV savaitės

Lk 11, 29–32
„Šitai kartai nebus duota jokio kito ženklo, kaip tik Jonos ženklas“

Mt 10, 24–33 „Nebijokite tų, kurie žudo kūną“

Psalmyno II savaitė

Mt 10, 24–33
„Nebijokite tų, kurie žudo kūną“

Mt 10, 16–23 „Jau nebe jūs kalbėsite, o jūsų Tėvo Dvasia“

Psalmyno II savaitė

Mt 10, 16–23
„Jau nebe jūs kalbėsite, o jūsų Tėvo Dvasia“

Mt 19, 27–29 „Jūs, kurie viską palikote ir sekate paskui mane, gausite šimteriopai“

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 19, 27–29
„Jūs, kurie viską palikote ir sekate paskui mane, gausite šimteriopai“

Mt 10, 1–7 „Lankykite pražuvusias Izraelio namų avis“

Psalmyno II savaitė

Mt 10, 1–7
„Lankykite pražuvusias Izraelio namų avis“

Mt 9, 32–38 „Pjūtis didelė, o darbininkų maža“

Psalmyno II savaitė

Mt 9, 32–38
„Pjūtis didelė, o darbininkų maža“

Mt 9, 18–26 „Ką tik mirė mano dukrelė. Bet ateik, ir ji atgis“

Psalmyno II savaitė

Mt 9, 18–26
„Ką tik mirė mano dukrelė. Bet ateik, ir ji atgis“

Jn 6, 16–21 „Jie pamato Jėzų, einantį ežero paviršiumi“

Psalmyno II savaitė

Jn 6, 16–21
„Jie pamato Jėzų, einantį ežero paviršiumi“

Jn 14, 6–14 „Jau tiek laiko esu su jumis, ir vis dar manęs nepažįsti!“

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 14, 6–14
„Jau tiek laiko esu su jumis, ir vis dar manęs nepažįsti!“

Jn 3, 31–36 „Tėvas myli Sūnų ir visa yra atidavęs į jo rankas“

Psalmyno II savaitė

Jn 3, 31–36
„Tėvas myli Sūnų ir visa yra atidavęs į jo rankas“

Jn 3, 16–21 „Dievas siuntė savo Sūnų, kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas“

Psalmyno II savaitė

Jn 3, 16–21
„Dievas siuntė savo Sūnų, kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas“

Jn 3, 7b–15 „Niekas nebuvo pakilęs į dangų, kaip tik Žmogaus Sūnus, kuris nužengė iš dangaus“

Psalmyno II savaitė

Jn 3, 7b–15
„Niekas nebuvo pakilęs į dangų, kaip tik Žmogaus Sūnus, kuris nužengė iš dangaus“

Mt 11, 25–30 „Paslėpei tai nuo išmintingųjų, o apreiškei mažutėliams“

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 11, 25–30
„Paslėpei tai nuo išmintingųjų, o apreiškei mažutėliams“

Mk 7, 31–37 „Jis daro, kad kurtieji girdi ir nebyliai kalba“

Psalmyno I savaitė

Mk 7, 31–37
„Jis daro, kad kurtieji girdi ir nebyliai kalba“

Mk 7, 1–13 „Atmesdami Dievo įsakymą, jūs įsikibę laikotės žmonių padavimo“

Psalmyno I savaitė

Mk 7, 1–13
„Atmesdami Dievo įsakymą, jūs įsikibę laikotės žmonių padavimo“

Pasaulinė ligonių diena Mk 6, 53–56 „Kas tik jį paliesdavo, išgydavo“

Pasaulinė ligonių diena
Psalmyno I savaitė

Mk 6, 53–56
„Kas tik jį paliesdavo, išgydavo“