Ses. Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa OCD

Mk 16, 9–15 „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją“

VELYKŲ SEPTINTOJI DIENA

Mk 16, 9–15
„Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją“

Jn 21, 1–14 „Jėzus priėjo, paėmė duonos ir padalijo jiems, taipogi ir žuvies“

VELYKŲ ŠEŠTOJI DIENA

Jn 21, 1–14
„Jėzus priėjo, paėmė duonos ir padalijo jiems, taipogi ir žuvies“

Lk 24, 35–48 „Mesijas kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių“

VELYKŲ PENKTOJI DIENA

Lk 24, 35–48
„Mesijas kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių“

Lk 24, 13–35 „Jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną“

VELYKŲ KETVIRTOJI DIENA

Lk 24, 13–35
„Jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną“

Jn 20, 11–18 „Marija pranešė, kad mačiusi Viešpatį ir ką jis jai sakęs“

VELYKŲ TREČIOJI DIENA

Jn 20, 11–18
„Marija pranešė, kad mačiusi Viešpatį ir ką jis jai sakęs“

Mt 28, 8–15 „Pasakykite mano broliams, kad keliautų į Galilėją: ten jie mane pamatys“

VELYKŲ ANTROJI DIENA

Mt 28, 8–15
„Pasakykite mano broliams, kad keliautų į Galilėją: ten jie mane pamatys“

Mt 4, 12–23 „Jis apsistojo Kafarnaume, kad išsipildytų Izaijo žodžiai“

Psalmyno III savaitė

Mt 4, 12–23
„Jis apsistojo Kafarnaume, kad išsipildytų Izaijo žodžiai“

Mk 16, 15–18 „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją“

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mk 16, 15–18
„Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją“

Mk 3, 13–19 „Pasišaukė, kuriuos pats norėjo, kad jie būtų kartu su juo“

Psalmyno II savaitė

Mk 3, 13–19
„Pasišaukė, kuriuos pats norėjo, kad jie būtų kartu su juo“

Mk 3, 7–12 „Netyrosios dvasios šaukdavo: 'Tu Dievo Sūnus!' Bet Jėzus griežtai jas drausdavo, kad jo negarsintų“

Psalmyno II savaitė

Mk 3, 7–12
„Netyrosios dvasios šaukdavo: 'Tu Dievo Sūnus!' Bet Jėzus griežtai jas drausdavo, kad jo negarsintų“

Mk 3, 1–6 „Ar šeštadienį leistina gelbėti gyvybę ar žudyti?“

Psalmyno II savaitė

Mk 3, 1–6
„Ar šeštadienį leistina gelbėti gyvybę ar žudyti?“

Mk 2, 23–28 „Šeštadienis padarytas žmogui, ne žmogus šeštadieniui“

Psalmyno II savaitė

Mk 2, 23–28
„Šeštadienis padarytas žmogui, ne žmogus šeštadieniui“

Mk 2, 18–22 „Su jais yra jaunikis“

Psalmyno II savaitė

Mk 2, 18–22
„Su jais yra jaunikis“

Lk 18, 1–8 „Dievas apgins teises savo išrinktųjų, kurie jo šaukiasi“

Psalmyno I savaitė

Lk 18, 1–8
„Dievas apgins teises savo išrinktųjų, kurie jo šaukiasi“

Lk 12, 8–12 „Šventoji Dvasia tada jus pamokys, ką kalbėti“

Psalmyno IV savaitė

Lk 12, 8–12
„Šventoji Dvasia tada jus pamokys, ką kalbėti“

Lk 10, 1–9 „Pjūtis didžiulė, o darbininkų maža“

Psalmyno IV savaitė

Lk 10, 1–9
„Pjūtis didžiulė, o darbininkų maža“

Lk 11, 47–54 „Bus pareikalauta pranašų kraujo, pradedant Abelio krauju iki kraujo Zacharijo“

Psalmyno IV savaitė

Lk 11, 47–54
„Bus pareikalauta pranašų kraujo, pradedant Abelio krauju iki kraujo Zacharijo“

Lk 11, 42–46 „Vargas jums, fariziejai; ir jums, Įstatymo mokytojai!“

Psalmyno IV savaitė

Lk 11, 42–46
„Vargas jums, fariziejai; ir jums, Įstatymo mokytojai!“

Lk 11, 37–41 „Duokite žmonėms iš vidaus tarsi išmaldą, ir viskas jums bus nesutepta“

Psalmyno IV savaitė

Lk 11, 37–41
„Duokite žmonėms iš vidaus tarsi išmaldą, ir viskas jums bus nesutepta“

Lk 11, 29–32 „Šitai kartai nebus duota jokio kito ženklo, kaip tik Jonos ženklas“

Psalmyno IV savaitės

Lk 11, 29–32
„Šitai kartai nebus duota jokio kito ženklo, kaip tik Jonos ženklas“

Mt 10, 24–33 „Nebijokite tų, kurie žudo kūną“

Psalmyno II savaitė

Mt 10, 24–33
„Nebijokite tų, kurie žudo kūną“

Mt 10, 16–23 „Jau nebe jūs kalbėsite, o jūsų Tėvo Dvasia“

Psalmyno II savaitė

Mt 10, 16–23
„Jau nebe jūs kalbėsite, o jūsų Tėvo Dvasia“

Mt 19, 27–29 „Jūs, kurie viską palikote ir sekate paskui mane, gausite šimteriopai“

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 19, 27–29
„Jūs, kurie viską palikote ir sekate paskui mane, gausite šimteriopai“

Mt 10, 1–7 „Lankykite pražuvusias Izraelio namų avis“

Psalmyno II savaitė

Mt 10, 1–7
„Lankykite pražuvusias Izraelio namų avis“

Mt 9, 32–38 „Pjūtis didelė, o darbininkų maža“

Psalmyno II savaitė

Mt 9, 32–38
„Pjūtis didelė, o darbininkų maža“

Mt 9, 18–26 „Ką tik mirė mano dukrelė. Bet ateik, ir ji atgis“

Psalmyno II savaitė

Mt 9, 18–26
„Ką tik mirė mano dukrelė. Bet ateik, ir ji atgis“

Jn 6, 16–21 „Jie pamato Jėzų, einantį ežero paviršiumi“

Psalmyno II savaitė

Jn 6, 16–21
„Jie pamato Jėzų, einantį ežero paviršiumi“

Jn 14, 6–14 „Jau tiek laiko esu su jumis, ir vis dar manęs nepažįsti!“

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 14, 6–14
„Jau tiek laiko esu su jumis, ir vis dar manęs nepažįsti!“

Jn 3, 31–36 „Tėvas myli Sūnų ir visa yra atidavęs į jo rankas“

Psalmyno II savaitė

Jn 3, 31–36
„Tėvas myli Sūnų ir visa yra atidavęs į jo rankas“

Jn 3, 16–21 „Dievas siuntė savo Sūnų, kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas“

Psalmyno II savaitė

Jn 3, 16–21
„Dievas siuntė savo Sūnų, kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas“

Jn 3, 7b–15 „Niekas nebuvo pakilęs į dangų, kaip tik Žmogaus Sūnus, kuris nužengė iš dangaus“

Psalmyno II savaitė

Jn 3, 7b–15
„Niekas nebuvo pakilęs į dangų, kaip tik Žmogaus Sūnus, kuris nužengė iš dangaus“

Mt 11, 25–30 „Paslėpei tai nuo išmintingųjų, o apreiškei mažutėliams“

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 11, 25–30
„Paslėpei tai nuo išmintingųjų, o apreiškei mažutėliams“

Mk 7, 31–37 „Jis daro, kad kurtieji girdi ir nebyliai kalba“

Psalmyno I savaitė

Mk 7, 31–37
„Jis daro, kad kurtieji girdi ir nebyliai kalba“

Mk 7, 1–13 „Atmesdami Dievo įsakymą, jūs įsikibę laikotės žmonių padavimo“

Psalmyno I savaitė

Mk 7, 1–13
„Atmesdami Dievo įsakymą, jūs įsikibę laikotės žmonių padavimo“

Pasaulinė ligonių diena Mk 6, 53–56 „Kas tik jį paliesdavo, išgydavo“

Pasaulinė ligonių diena
Psalmyno I savaitė

Mk 6, 53–56
„Kas tik jį paliesdavo, išgydavo“