Saulena Žiugždaitė

Kard. Th. McCarricko byla – paskutinis lašas taurėje?

Kaip tai galėjo nutikti? Kaip toks žmogus galėjo sparčiai kilti bažnytinės karjeros laiptais?

Apie blogio žavesį

Kodėl blogis traukia? Kodėl kartais jis net patrauklesnis už gėrį? Kodėl tenka sunkiai kovoti, renkantis gėrį?

Vatikano tyrimų centras atsiveria visuminiam požiūriui į gyvybę

Katalikų terpėje susiformavę judėjimai „Už gyvybę“ jau kuris laikas sulaukdavo kritikos. 

Čilės Bažnyčioje – skausminga, bet reikalinga operacija

„Piktnaudžiavimas nebūtų buvęs įmanomas be politinio, socialinio ir religinės galios tinklo, veikusio ištisus 50 metų."

Italijos vyskupai: „nepasiduokime baimei ir pykčiui, inicijuokime procesus“

„Šiandien pagaliau turime vyriausybę, tačiau negalime pamiršti ore tvyrojusios įtampos ir konfliktinių situacijų, iškilusių iš pačių šalies gelmių.“

Vatikanas siūlo receptą kaip sužmoginti rinkos ekonomiką

Dokumentas „Ekonomikos ir finansų klausimai“ yra „galinga pasaulinės ekonominės rinkos kraštutinumų kritika”. 

Komunija protestantui sutuoktiniui? Vokietijos vyskupai kreipiasi į Vatikaną

Katalikiškos tradicijos šalyje nėra lengva suprasti, su kokiais sunkumais susiduria mišrią santuoką sudarę dviejų skirtingų konfesijų krikščionys.

Išdrįsti liūdėti ir atsiverti ateičiai

Kur link einame? Kas mūsų laukia po 10 metų? Viskas kalba apie artėjančią žiemą, sąstingį, pabaigą.

Ačiū už nepakartojamą nuotykį

Ačiū už viską! Taip šiandien noriu pasakyti visiems, su kuriais teko dirbti kartu „Bernardinai.lt“ komandoje.

Visuotinumas vs. aiškumas: keičiasi liturginių tekstų vertimo tvarka

Naujasis dokumentas vertinamas kaip vienas stipriausių popiežiaus Pranciškaus žingsnių, realiai skatinančių Katalikų Bažnyčioje didesnį kolegialumą.

Sužeista Guodėja. Pasivaikščiojimas po Švč. Mergelės Ramintojos bažnyčią
Saulena Žiugždaitė - Bernardinai.TV

Nors prieš porą metų miesto menininkai buvo pirmieji, pravėrę duris į sandėliu paverstos šventovės vidų, šiandien Vidaus reikalų ministerija imasi ambicingo projekto – atgaivinti bažnyčią paverčiant ją dvasiniu traukos centru visam miestui. 

Viešoji erdvė – nuosprendžio vieta. Pokalbis su Bažnyčios žiniasklaidos ekspertu J. Ehrat SJ

Bažnyčioje yra ir šventoji Motina Teresė, ir piktnaudžiautojai – taigi, visko: nuo monstrų iki šventųjų, o tai, kas yra per vidurį, žmones menkai tedomina.

Dviejų sielų istorija iš pirmų lūpų298

„Bernardinai.lt“ skaitytojams Juozaičiai sutiko papasakoti ne tik apie vingiuotą savo tikėjimo kelionę, antrą santuoką, bet ir apie „Amoris laetitia“ veikimą jų gyvenimuose.

Anapus bazilijonų vartų: nepastebėta kankinystės ir atgimimo istorija1

Negali nežavėti bendruomenės gebėjimas atsilaikyti per visą 19-ąjį šimtmetį, atgimti 20 amžiaus pirmoje pusėje ir vėl patirti uzurpaciją, sovietmečio persekiojimus.

Autentiški – todėl patrauklūs. Pokalbis su Ukrainos graikų katalikų vadovu15

Niekada nebuvome valstybinė Bažnyčia, niekada kaip savo globėjų ar geradarių neturėjome šio pasaulio galingųjų. Tačiau sugebėjome ištverti, netgi mirti ir prisikelti su Kristumi šio autentiškumo dėka.

Krikščionis ir viltis: pokalbis su teologe Adelajda Sielepin CHR3

Lenkė teologė dalijasi mintimis ne viena apie tai, kuo jos dėmesį patraukė lietuvis Mykolas Giedraitis, bet ir apie evangelizacijos itin sparčiai kintančioje visuomenėje iššūkius. 

A. Svarinsko legenda ir nepatogūs klausimai13

Ar šis kūrinys – bandymas atsiliepti į Lietuvos kino studijoje dar 1987-aisiais F. Kauzono sukurtą propagandinį filmą „Kas jūs, kunige Svarinskai?“, kuriuo buvo siekiama sukompromituoti ką tik iš lagerio trumpam sugrįžusį disidentą? 

Vyskupas nominantas D. Trijonis: „Kol gyvensime anonimiškumo zonoje, problemos nesispręs“44

Po šventimų, kurių data dar bus patikslinta, vyskupas taps antruoju Vilniaus arkivyskupijos augziliaru drauge su vyskupu Arūnu Poniškaičiu. 

Į kokį sielovados atsivertimą kviečia „Amoris laetitia“7

Dabartinės diskusijos, deja, problemą labai susiaurina. Visame šiame triukšme dingsta tikroji popiežiaus paraginimo žinia: Bažnyčia visu veidu atsigręžia į šeimą.

Tęsiasi „Vatilykso“ rebusas: kiek toli siekia E. Orlandi istorijos gijos3

Finansinė ataskaita apie beveik pusę milijardo lirų, kurias Šventasis Sostas neva išleido, padengdamas 1983-iaisiais paslaptingai dingusios paauglės Emanuelos Orlandi buvimo užsienyje išlaidas, kelia daug klausimų.

Marco Tasca OFM Conv.: „Tikėjimo krizė neaplenkia ir mūsų bendruomenių“15

Ordino vadovas dalijasi mintimis apie tai, kuo šiandien gyvena pranciškonų - konventualų bendruomenė ir kaip bus toliau einama pirmųjų Lietuvos evangelizuotojų pramintais takais.

Ar įmanoma krikščioniška žurnalistika175

Visiems geras nebūsi, sako liaudies išmintis, tačiau patenkintų rezultatu, mano galva, galėtų būti kur kas daugiau. Kodėl taip nėra?

Gyja dar viena sovietmečio žaizda: į savo vienuolyną grįžta pranciškonai konventualai 35

Viena iš šiuolaikinių Vilniaus detektyvinių istorijų, atrodo, linksta į laimingą pabaigą. Tikėkimės, jog užversta brutaliausias sovietmečio tradicijas įkūnijanti byla ir pagaliau atkurtas teisingumas. 

Airijos vyskupų gairės: Kunigai, turintys vaikų, privalo prisiimti visą atsakomybę127

Airijos vyskupai teigia, kad tuo atveju, jeigu vaiko tėvas yra katalikų kunigas, jis negali nepaisyti savo atsakomybės – teisinės, moralinės ir finansinės.

Kard. P. Parolinas Maskvoje: Vatikano diplomatija gręžiasi į Rusiją12

Antrojo pagal rangą Vatikano pareigūno vizitas Maskvoje – išskirtinis įvykis, tęsiantis Šventojo Sosto diplomatijos braižą. Deja, kardinolas lankosi ne tam, kad pramintų kelią Pranciškui. Koks šio vizito tikslas ir kokių rezultatų galima tikėtis?

Ties riba: ar Pranciškaus reforma – įmanoma14

Kurijos patikimumas ir reputacija svarbi, galvojant apie bendrą pasitikėjimą Bažnyčia, jos autoritetą. Ar užteks vidinių jėgų ir išorinio palaikymo apsivalyti iki galo? 

Kas vyksta Vatikane?593

Per porą dienų nuo pareigų nušalinti du kardinolai: G. Pelle ir G. Mülleris, atsakingi už esmines Šventojo Sosto institucijas. Kokia Bergoglio „logika“?

Maskvos arkivysk. Paolo Pezzi: „Katalikų egzistavimas Rusijoje jau yra pripažįstamas“2

Apie katalikų situaciją Rusijoje Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje kalbėjomės su italu Maskvos arkivyskupu Paolo Pezzi, F.S.C.B.

Kun. A. Saulaitis SJ apie evangelizaciją mieste: „Žmonių troškimai lieka tie patys“6

Remdamasis įvairių pasaulio šalių pavydžiais, kunigas perteikia įsitikinimą, kad šiandien neįmanoma veiksmingai perteikti Evangelinės žinios be sutelktų pastangų.

Ką žino kiekvienas geras misionierius. Pokalbis su kun. A. Saulaičiu14

Nereikia pamiršti, kad yra daug būdų gyventi pasaulyje, įvairių kultūrų ir įvairių būdų būti krikščioniu – ne vien miesto ar miestelio nesąmoningu bažnyčios lankytoju...

Lytiškumo ugdymo programa pasaulėžiūrų sankirtoje. Pokalbis su B. Obeleniene46

Viešoje erdvėje gana dažnai metami kaltinimai, esą naujoji programa „nėra pagrįsta mokslu". Tai akivaizdžiai įrodo, jog prieš kuriant programą, moksliniai argumentai turėjo būti atskirti nuo partinių ideologinių doktrinų.

Bernardinai.lt direktorė V. Kimbrytė: „Pati sau pavydžiu“11

Noriu prisidėti kuriant aukso vidurį: tarp žiniasklaidos su konkrečia, savita, unikalia misija ir žiniasklaidos, kuriančios kokybišką produktą ir galinčios, bent dalinai, save išsilaikyti.

„Magnificat vaikams“ redaktorė: „Katalikiškuose renginiuose pasigendu nišos mažiausiems“4

Aš kaip motina esu atsakinga už savo vaikų dvasinį augimą, ir man reikalinga pagalba – „Magnificat vaikams“ tą pagalbą tikrai duoda.

Raimonda Kuklienė: „Tikybos pamokoje svarbu ugdyti kritinį mąstymą“157

Apie katalikų tikybos mokytojų iššūkius ir kasdienybę pokalbis su Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centro vadove Raimonda Kukliene.

Filmo „Audrys“ autoriai: „Kardinolas – ypatinga figūra naujausioje mūsų valstybės istorijoje“55

I. Laimutytė-Matvejevienė pasakoja apie filmo kūrimo procesą ir kviečia į peržiūrą visus, kuriems svarbūs mūsų valstybės, kultūros reikalai.

Dokumentalistas D. Ramanauskas: „Mano laidos – padėka už šv. Pranciškų ir pranciškonus“2

Dokumentinių laidų LRT kūrėjas Dalius Ramanauskas pasakoja, kaip gimė ciklas apie pranciškonus Lietuvoje.

Paprastos mintys apie katalikus ir viešąją erdvę12

Kiekviena krizė, paradoksalu, – proga skelbti, liudyti, veikti. Užuot užėmus gynybinę poziciją, derėtų išnaudoti net ir sudėtingas situacijas tam, kad patikslintume, ką Bažnyčia moko vienu ar kitu klausimu.

Lietuvos katechetikos centro vadovas: „Mokytojas privalo pateikti ne savo, o Bažnyčios nuomonę“78

Manau, kad didžiausia problema yra ne tai, kad mokytoja turi tokią poziciją, o labiau, kad norėdama aktualiai pristatyti tematiką, suaktualinti klausimą, pasirinko ne pačią geriausią medžiagą. 

Egiptas – sudėtingiausias popiežiaus Bergoglio vizitas1

Kelionė – itin svarbi daugeliu aspektų, komentatorių teigimu, – tai sudėtingiausias lig šiol vykęs pontifikato vizitas. Pažvelkime, kodėl.

M. Liuterio dvasinės įžvalgos: „Bokšto išgyvenimas“ ir naujas Dievo įvaizdis6

Didžiojo reformatoriaus dvasinė patirtis ir vėliau išplėtotas mokymas istorijos eigoje tapo vienu iš reikšmingų postūmių atsigręžti į Dievo Žodį ir jame perteikiamą Dievo paveikslą.

T. Matulionio istorijos pėdsakais: iššūkis A. Sniečkui, išeivijos vaidmuo ir lemtingi sprendimai1

Spaudos konferencijoje Seime pristatyta būsimo palaimintojo Teofiliaus Matulionio asmenybė ir jo svarba šiandienos Lietuvai.

Mykolas Majauskas, Elvyra Kučinskaitė: „Tyliai mus ryjantis drakonas išsigando“67

Kai knyga jau išėjusi, per šias porą dienų supratau, kad, klausydama tų istorijų, suvokiau problemos gylį, kiek tai įmanoma suprasti pačiam to neišgyvenusiam. O dabar aš suprantu ir jos plotį, mastą.

Aistė Pilkienė: „Žmonės, bandę žudytis, – kasdienybė, kuriai nerengia Medicinos fakultetas“1

Aistė Pilkienė, kasdien susidurdama su žudytis mėginusiais žmonėmis bei jų artimaisiais, dažnai jaučiasi bejėgė. Ne vien todėl, kad medikui tenkantis emocinis ir fizinis krūvis yra didžiulis.

Andrius Mamontovas: „Politikai vengia savižudybių temos, nes jos bijo“26

Savižudybių prevencijos „safeTALK“ kurse  Vilniuje dalyvavęs muzikantas Andrius Mamontovas dalinasi savo patirtimi šviečiant visuomenę vis dar stigmatizuojama tema.

Zenito klasta, arba Idėjinių organizacijų parabolė6

Ar kada nors pagalvojome, o kas lemia idėjiniu pagrindu įkurtos organizacijos gyvybingumą, našumą arba vegetavimą ir galiausiai mirtį?

„Pradžioje Dievas sukūrė“, arba Ko šiandien vertas biblinis pasakojimas apie sukūrimą?109

Tai kas buvo pradžioje, apie kurią nutyli fizikai? „Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę“, – sako žydų ir krikščionių Biblija. Tačiau ar vis dar galima tuo tikėti šiandien?

Diana Neimantienė: „Katalikų bendruomenėje pasigendu dialogo kultūros“71

D. Neimantienė kviečia aktyviau Bažnyčios vadovams ir pasauliečiams diskutuoti apie nacionalinę katalikiškos žiniasklaidos strategiją.

Apie žmogų, nepasiklydusį istorijoje. Pokalbis su T. Matulionio bylos postulatoriumi17

Teko girdėti įvairiausių versijų: kad Kaišiadorių vyskupija šią bylą nusipirko; jog buvo pasamdyti patys geriausi advokatai Vatikane; kad Šventųjų kongregacijai Matulionis patinka labiau nei kiti lietuvių kandidatai ir t. t.

Algirdas Malakauskis OFM: „Svajojame, kad ir didžiuosiuose prekybos centruose atsirastų prakartėlės“12

Pirmą kartą Lietuvoje vykstantis tokio pobūdžio pranciškoniškas konkursas iš karto sulaukė aktyvaus žmonių atsako – konkurse dalyvavo net 73 darbai.

Pasidaryk pats: Kalėdų vainikas

Pasigaminti Kalėdų vainiką, kurį paskui būtų galima pasikabinti ant durų, pasidėti ant šventinio stalo ar padovanoti artimiesiems, ne taip ir sunku.